کتب نفیس

I ) قرآن

الف ) قرآن سخنگو :
نوع چاپ این قرآن به نحوی است که یک قلم الکترونیکی ( قلم هوشمند ) قابلیت قرائت در لحن های مختلف و با صدای قاریان مختلف را دارد و همزمان از این قلم می توان جهت ترجمه به زبانهای زنده دنیا استفاده نمود ، این قرآن دارای بسته بندی بسیار زیبائی می باشد .

     قرآن سخنگو              قلم هوشمند                        493-4 کتب نفیس|قران|دیوان اشعار|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو    

 

قلم هوشمند تبلیغاتی     493-5 کتب نفیس|قران|دیوان اشعار|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو      493-7 کتب نفیس|قران|دیوان اشعار|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

ب ) قرآن مجلسی :

 این هدیه تبلیغاتی ارزنده در قطع های رحلی ، وزیری ، رقعی ، پالتوئی ، ارائه می گردد که معمولا درجعبه های اعلاء و نفیس ارائه می گردد .

              قرآن مجلسی               قرآن مجلسی رحلی    

               قرآن مجلسی رقعی                     قرآن مجلسی وزیری

III ) کتب مذهبی :

کتب مذهبی را می توان بصورت تکی یا اختصاصی همراه با هدایای تبلیغاتی ارائه نمود .

                                                             کتب مذهبی

کتب مذهبی شامل :

الف ) نهج البلاغه  

کتاب نهج البلاغه

ب ) مفاتیح

کتاب مفاتیح

پ ) سایر کتب مذهبی

493-15 کتب نفیس|قران|دیوان اشعار|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

ت ) ست های چند عددی

    ( از موارد الف تا پ )

493-16 کتب نفیس|قران|دیوان اشعار|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 

دیوان شعرا

این کتب بصورت تکی و یا اختصاصی ( با بسته بندی در جلد های نفیس ) همراه با هدایای تبلیغاتی دیگر مانند لوازم التحریر ارائه می گردد .

دیوان شعرا

MODEL : H1

دیوان شعرا

MODEL : H2

494-3 کتب نفیس|قران|دیوان اشعار|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : H3

494-4 کتب نفیس|قران|دیوان اشعار|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : H4

دیوان شعرا با چاپ اختصاصی

MODEL : H5

494-6 کتب نفیس|قران|دیوان اشعار|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : H6