ساک دستي نایلونی

ساک دستی نایلونی به دو صورت نايلون و نايکس با انواع چاپ به صورت سيلک ، فلکسو ، سيلندر مرکز ، هليو ارائه ميگردد .

لازم به ذکر است مواد اوليه نایلون تبلیغاتی ( ساک دستی نایلونی ) 100% خارجي است و جنس نايلکس کمي نازکتر و خشک تر از جنس نايلون ميباشد . ساک دستی نایلونی یا نایلکس در تمامی فروشگاه هاو مراکز خرید در سایز های مختلف با نوع دسته های متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد کلیه اصناف و مشاغل و فروشگاهها  می توانند با چاپ روی نایلون و نایلکس از این ساک دستی نایلونی برای تبلیغات خود بهره گیرند .

93-1 نایلون تبلیغاتی|ساک دستی نایلونی|نایلون دسته رکابی|قیمت نایلون دسته تقویت|دنیای نو  93-2 نایلون تبلیغاتی|ساک دستی نایلونی|نایلون دسته رکابی|قیمت نایلون دسته تقویت|دنیای نو  93-3 نایلون تبلیغاتی|ساک دستی نایلونی|نایلون دسته رکابی|قیمت نایلون دسته تقویت|دنیای نو

 نوع دسته نایلون ( نایلون دسته تقویت ،نایلون  دسته بندی ، نایلون دسته موزی ) و نوع کاست نایلون ، نوع چاپ نایلون متفاوت می باشد که در ذیل تمامی موارد شرح داده شده است .

I ) طرح روی نایلون

الف ) نایلوت آجدار

نایلون آج دار در سایزهای متفاوت با دسته های مختلف تولید و چاپ می گردد .       

                                                                          93--4 نایلون تبلیغاتی|ساک دستی نایلونی|نایلون دسته رکابی|قیمت نایلون دسته تقویت|دنیای نو

ب ) نایلون بدون آج

نایلون بدون آج نیز در سایز و دسته های مختلف تولید و چاپ می گردد .

                                                                        93.-5 نایلون تبلیغاتی|ساک دستی نایلونی|نایلون دسته رکابی|قیمت نایلون دسته تقویت|دنیای نو

II ) انواع کاست :

نایلون می تواند بدون کاست  ، کاست از بغل و کاست از پایین تولید گردد .


الف )نایلون تبلیغاتی بدون کاست             

93-6 نایلون تبلیغاتی|ساک دستی نایلونی|نایلون دسته رکابی|قیمت نایلون دسته تقویت|دنیای نو

ب ) نایلون تبلیغاتی کاست از بغل               

    93-7 نایلون تبلیغاتی|ساک دستی نایلونی|نایلون دسته رکابی|قیمت نایلون دسته تقویت|دنیای نو                    

پ ) نایلون تبلیغاتی کاست از پایین

       93-8 نایلون تبلیغاتی|ساک دستی نایلونی|نایلون دسته رکابی|قیمت نایلون دسته تقویت|دنیای نو

III ) انواع دسته نایلون :

نایلون دارای دسته های متفاوت می باشد ، مانند نایلون با دسته موزی ، نایلون با  دسته تقویت ، نایلون دسته بندی و نایلون دسته رکابی که در ذیل نمونه های مختلف دسته نایلون قابل ملاحظه می باشد .

الف ) دسته موزی                                                     

93-9 نایلون تبلیغاتی|ساک دستی نایلونی|نایلون دسته رکابی|قیمت نایلون دسته تقویت|دنیای نو  

ب ) دسته تقویت   

93-10 نایلون تبلیغاتی|ساک دستی نایلونی|نایلون دسته رکابی|قیمت نایلون دسته تقویت|دنیای نو       

پ ) دسته بندی    

  93-11 نایلون تبلیغاتی|ساک دستی نایلونی|نایلون دسته رکابی|قیمت نایلون دسته تقویت|دنیای نو     

ت ) دسته رکابی

     93-12 نایلون تبلیغاتی|ساک دستی نایلونی|نایلون دسته رکابی|قیمت نایلون دسته تقویت|دنیای نو

IV ) سایزهای استاندارد نایلون عبازتند از :

              jadval نایلون تبلیغاتی|ساک دستی نایلونی|نایلون دسته رکابی|قیمت نایلون دسته تقویت|دنیای نو

 

سایز ، رنگ و ضخامت نایلون در صورت چاپ اختصاصی به دلخواه مشتری تعیین می گردد .

V ) انواع چاپ نایلون

الف ) چاپ نایلون با طرح اختصاصی مشتری : در نایلون با چاپ اختصاصی ، لوگو و طرح مورد نظر مشتری روی نایلون چاپ می گردد .

      93-13 نایلون تبلیغاتی|ساک دستی نایلونی|نایلون دسته رکابی|قیمت نایلون دسته تقویت|دنیای نو        93-14 نایلون تبلیغاتی|ساک دستی نایلونی|نایلون دسته رکابی|قیمت نایلون دسته تقویت|دنیای نو    93-15 نایلون تبلیغاتی|ساک دستی نایلونی|نایلون دسته رکابی|قیمت نایلون دسته تقویت|دنیای نو 94----- نایلون تبلیغاتی|ساک دستی نایلونی|نایلون دسته رکابی|قیمت نایلون دسته تقویت|دنیای نو

ب ) چاپ نایلون با طرح عمومی : نایلون با چاپ عمومی نیز موجود است که با صرف زمان و هزینه کمتر در دسترس می باشد .

94-20 نایلون تبلیغاتی|ساک دستی نایلونی|نایلون دسته رکابی|قیمت نایلون دسته تقویت|دنیای نو     94-21 نایلون تبلیغاتی|ساک دستی نایلونی|نایلون دسته رکابی|قیمت نایلون دسته تقویت|دنیای نو  94-22 نایلون تبلیغاتی|ساک دستی نایلونی|نایلون دسته رکابی|قیمت نایلون دسته تقویت|دنیای نو

توضیح :در صورت سفارش نایلون بیش از 250 کیلوگرم ( در نایلون دسته رکابی ) و 500 کیلوگرم در سایر نایلون ها سایز و رنگ زمینه به دلخواه مشتری می باشدکه چاپ بصورت سیلندر مرکز ، هلیو و فلکسو می باشد و در مورد سفارش های کمتر از میزان بیان شده از سایز ها و رنگ های زمینه موجود در بازار استفاده می شود که چاپ به صورت سیلک در رنگهای تفکیکی از 1 تا 6 رنگ انجام میگردد .

VI ) نایلون متفرقه :

علاوه بر نایلون های قسمت قبل که نایلون های پلی اتیلن می باشد موارد دیگری نیز موجود است ، مانند سلفون بدون لمینت ، سلفون لمینتی ، نایلون زیپ کیپ ، نایلون صدفی ، ترسپافون ، متالایز ، نایلون شیرینگ ، ... که موارد مصرف هر کدام از نایلون های فوق متفاوت می باشد .

الف ) انواع سلفون جهت بسته بندی

A  ) سلفون بدون لمینیت

              95-1 نایلون تبلیغاتی|ساک دستی نایلونی|نایلون دسته رکابی|قیمت نایلون دسته تقویت|دنیای نو     

B ) سلفون لمینیت

      95-20 نایلون تبلیغاتی|ساک دستی نایلونی|نایلون دسته رکابی|قیمت نایلون دسته تقویت|دنیای نو

ب ) نایلون درب دار ( زیپی ) زیپ کیپ

                                                                 95-2 نایلون تبلیغاتی|ساک دستی نایلونی|نایلون دسته رکابی|قیمت نایلون دسته تقویت|دنیای نو

پ) نایلون صدفی  ساندویج و همبرگر : از نایلون صدفی برای پاکت ساندویج و همبرگر استفاده می کنند .

                                                               95-3 نایلون تبلیغاتی|ساک دستی نایلونی|نایلون دسته رکابی|قیمت نایلون دسته تقویت|دنیای نو

ت ) ترسپافون : ترسپافون نیز به صورت رول تولید می شود و تا6 رنگ قابلیت چاپ دارد و در صنایع غذایی و دامی مورد استفاده قرار می گیرد.

                             95-6 نایلون تبلیغاتی|ساک دستی نایلونی|نایلون دسته رکابی|قیمت نایلون دسته تقویت|دنیای نو   95-4 نایلون تبلیغاتی|ساک دستی نایلونی|نایلون دسته رکابی|قیمت نایلون دسته تقویت|دنیای نو95-5 نایلون تبلیغاتی|ساک دستی نایلونی|نایلون دسته رکابی|قیمت نایلون دسته تقویت|دنیای نو

ث ) متالایز : نایلون متالایز برای بسته بندی مواد غذایی ، دور بطریهای نوشیدنی به صورت رول 1 تا 6 رنگ تولید و چاپ می گردد .

                         95-9 نایلون تبلیغاتی|ساک دستی نایلونی|نایلون دسته رکابی|قیمت نایلون دسته تقویت|دنیای نو 95-8 نایلون تبلیغاتی|ساک دستی نایلونی|نایلون دسته رکابی|قیمت نایلون دسته تقویت|دنیای نو 95-7 نایلون تبلیغاتی|ساک دستی نایلونی|نایلون دسته رکابی|قیمت نایلون دسته تقویت|دنیای نو  95-10 نایلون تبلیغاتی|ساک دستی نایلونی|نایلون دسته رکابی|قیمت نایلون دسته تقویت|دنیای نو

ج ) نایلون شیرینگ :

                                                               95-11 نایلون تبلیغاتی|ساک دستی نایلونی|نایلون دسته رکابی|قیمت نایلون دسته تقویت|دنیای نو

 

نایلون شیرینگ در ضخامت های مختلف و در عرض های متفاوت می شود و برای بسته بندی مواد غذایی ، تیوپ پارچه و ... در کارخانه مورد استفاده قرار می گیرد .

چ ) سفره های چاپ دار

                            95-13 نایلون تبلیغاتی|ساک دستی نایلونی|نایلون دسته رکابی|قیمت نایلون دسته تقویت|دنیای نو    95-12 نایلون تبلیغاتی|ساک دستی نایلونی|نایلون دسته رکابی|قیمت نایلون دسته تقویت|دنیای نو    95-14 نایلون تبلیغاتی|ساک دستی نایلونی|نایلون دسته رکابی|قیمت نایلون دسته تقویت|دنیای نو

سفره های چاپ دار در ضخامت ، طرحهای متفاوت و عرض های مختلف تولید می گردد .

جهت اطلاع از لیست قیمت نایلون دسته رکابی ،نایلون دسته تقویت ،نایلون دسته بندی ،نایلون شیرنگ،ترسپافون،سلفون ،سلفون متالایز،سلفون لمینتی و...با مجموعه طراحی چاپ و تبلیغات دنیای  نو تماس حاصل نمایید.