ساک دستی کاغذی و مقوایی

 ساک دستی کاغذی و مقوایی  را میتوان با انواع کاغذ و مقواهای ذیل تولید نمود:

89-2%20 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو

    ساک دستی مقوایی

89-1 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو

 ساک دستی کاغذی

                               

                                                                     

الف)ساک دستی با مقوای گلاسه (135 گرم تا 300 گرم )

                                            89-8 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو     89-9 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو

ب)ساک دستی با کاغذ کرافت(70 تا 150 گرم)

      89-4 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو  89-5 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو   89-6 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو

پ)ساک دستی با کاغذ تحریر (بیش از 120گرم)

                                                                       89-13 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو

ث)ساک دستی با کاغذ کارتی (بیش از 160 گرم)

           89-7 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو  89-12 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو    89-11 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو

ت)ساک دستی با مقوای پشت طوسی (230 گرم تا 350 گرم)

                                                                  89-10 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو

ساک دستی (bagshop)را می توان به 3 صورت ذیل تولید نمود :

الف)چاپ افست از 1 تا 4 رنگ

ب)چاپ طلاکوب ،نقره کوب،رنگی کوب

پ)چاپ سیلک

                     89-18 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو       89-15 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو                                                                 

انواع روکشها در این نوع ساک دستی عبارتند از :

الف)ساک دستی مقوایی با روکش سلفون مات یا براق

ب)ساک دستی مقوایی با روکش uv مات یا براق

پ)ساک دستی مقوایی با روکش uvشنی یا اکلیلیک

ت)ساک دستی مقوایی با روکش سلفون مات +uv موضعی براق

ث)ساک دستی مقوایی با روکش متالایز

                                               89-16 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو      89-17 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو

 انواع سایز ها در ساک دستی مقوایی تبلیغاتی به صورت ذیل می باشد:

سایز ساک دستی تبلیغاتی افقی 

سایز باز z y x
(70*50)*2 17 35 50
(70*50)*2 12 35 50
(70*50)*2 13 35 50
(70*50)*2 13 36 54
(70*50)*2 15 36 40
(70*50)*2 15 36 52
(60*45)*2 12 33 40
(60*45)*2 11 33 40
(60*45)*2 12 32 36
(60*45)*2 12 32 45
(60*45)*2 12 32 35
(60*45)*2 11.5 35 48
(60*45)*2 13 31.5 44
(50*35)*2 10 24 37
(50*35)*2 11 24 37
(50*35)*2 10 24 38

(50*35)*2

10 24 38

 سایز ساک دستی تبلیغاتی عمودی

سایزباز  z y x سایز باز z y x
35*25 5 17 11 70*50 9 40 25
50*23 6 15 15 70*50 10 39 24
50*35 7 25 17 (60*45)*2 11 32 32
60*30 8 20 20 (60*45)*2 12 40 35
45*60 7 20 20 (60*45)*2 11 48 32
45*30 7 22 13 (60*45)*2 10 44.5 32
70*33 8 25 20 (60*45)*2 10 48 32
70*33 9 23 24 (60*45)*2 12 45 30
70*33 9 25 20 (70*50)*2 12 40 35
60*45 9 30 20 (70*50)*2 12 45 35
60*45 10 32 19 (70*50)*2 12 50 35
70*50 9 30 25 (70*50)*2 13 50 34
70*50 9 35 25 (70*50)*2 12 55 35

کارائی این ساک دستی های تبلیغاتی شامل موارد ذیل می باشد :

 I)ساک دستی فانتزی

ساک دستی فانتزی یا ساک دستی تبلیغاتی معمولا در فروشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد که با چاپ لوگو روی ساک دستی ،برند فروشگاه ،سازمان ،ادارات مورد نظر را تبلیغ می کند.

90-1 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو   90-3 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو 91-1 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو90-2 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو 

 91-3 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو 91-4 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو 91-5 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو 91-6 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو  91-7 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو 91-8 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو  91-9 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو 91-10 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو 91-11 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو 91-12 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو91-13 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو91-14 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو 91-15 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو91-2 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو

II) ساک دستی تبلیغاتی بیرون بر (مواد غذایی):

ساک دستی بیرون بر در فست فود ها و رستورانها مورد استفاده قرار می گیرد و برای انتقال غذا و ساندویچ به محل زندگی و کار مشتریان استفاده می شود و معمولا این نوع ساک دستی ا ز جنس کرافت یا تحریر می باشد .

 91-17 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو  91-18 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو 91-19 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو  91-20 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو 92-1 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو       92-2 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو92-3 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو92-4 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو92-5 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو92-7 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو   92-8 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو91-16 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو   

III ) ساک دستی حاضری :

معمولا در بازار یک سری ساک دستی های آماده با طرح ،اندازه و شکل های متفاوت موجود می باشد که می توان از این ساک دستی ها در مواقع خاص استفاده نمود .

92-9 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو 92-10 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو  92-11 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو 92-12 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو  92-13 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو92-14 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو92-17 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو92-16 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو92-19 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو92-20 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو92-21 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو92-22 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو92-23 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو92-24 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو92-25 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو92-26 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو92-27 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو92-28 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو92-29 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو92-31 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو92-32 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو     

((       طرح آرام  - ابعاد 14*33*54   cm    ))     

92-33 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو92-34 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو92-35 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو92-36 ساک دستی تبلیغاتی|ساک دستی کاغذی|قیمت ساک دستی مقوایی|ساک دستی کرافت|BAG SHOP|دنیای نو     

((       طرح آذین ابعاد 14*53*35   cm       ))

جهت اطلاع از لیست قیمت ساک دستی تبلیغاتی ،ساک دستی کاغذی ،ساک دستی مقوایی، bag shop،با مجموعه طراخی چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید.