توئی جعبه و لمینت

I)توئی

توئی درون جعبه ها برای بسته بندی زیباتر و استحکام بیشتر استفاده می شود که معمولا از جنس مقوایی،طلقی،طلق با روکش جیر،یونولیت می باشند.

الف) توئی مقوایی جعبه :

توئی مقوایی جعبه کارتن 5 لا، کارتن 3 لا، Eفلوت، سینگل، مقوای پشت طوسی و یامقوای اینور بورد می باشد.

                                        68-11 توئی جعبه|توئی طلقی|یونولیت|جعبه لمینیتی|دنیای نو

ب)توئی طلقی جعبه :

توئی طلقی جعبه از جنس طلق 20 تا 50 میکرون می باشد که به صورت مسطح یا حجمی (قالبهای حرارتی)می باشدو معمولا جهت لوازم الکترونیکی ،شکلات و بیسکوئیت مورد استفاده قرار می گیرد.

                                        68-10 توئی جعبه|توئی طلقی|یونولیت|جعبه لمینیتی|دنیای نو             68-9 توئی جعبه|توئی طلقی|یونولیت|جعبه لمینیتی|دنیای نو

پ)توئی طلق با روکش جیر:

توئی طلق با روکش جیراز جنس طلق 20 تا 50  میکرون می باشد که به صورت حجمی می باشد.

  68-8 توئی جعبه|توئی طلقی|یونولیت|جعبه لمینیتی|دنیای نو  68-7 توئی جعبه|توئی طلقی|یونولیت|جعبه لمینیتی|دنیای نو  68-6 توئی جعبه|توئی طلقی|یونولیت|جعبه لمینیتی|دنیای نو

توئی یونولیت :

توئی یونولیت از یونولیت که به صورت حجم دار و مسطح تولید می شود و جهت وسایلی که دارای وزن زیاد و سنگین و حساس به ضربه مورد استفاده قرار می گیرد.

                           68-5 توئی جعبه|توئی طلقی|یونولیت|جعبه لمینیتی|دنیای نو   68-4 توئی جعبه|توئی طلقی|یونولیت|جعبه لمینیتی|دنیای نو

II) لمینت

در جعبه هایی که باید وزن بالا را تحمل کنند از لمینت استفاده می شود که عبارتند از :چسباندن یک ورقه چاپ دار ( مقوا ، کاغذ ) بر روی مقوا ، سینگل ،Eفلوت ،3لا و 5لا

 68-3 توئی جعبه|توئی طلقی|یونولیت|جعبه لمینیتی|دنیای نو  68-2 توئی جعبه|توئی طلقی|یونولیت|جعبه لمینیتی|دنیای نو  68-1 توئی جعبه|توئی طلقی|یونولیت|جعبه لمینیتی|دنیای نو  68 توئی جعبه|توئی طلقی|یونولیت|جعبه لمینیتی|دنیای نو

 جهت اطلاع از لیست قیمت توئی مقوایی جعبه ،توئی طلقی جعبه ،توئی یونولیت و لمینت جعبه با مجموعه طراحی چاپ و تبیلغات دنیای نو تماس حاصل نمایید.