جعبه های فانتزی

جعبه های فانتزی جهت بسته بندی لوازم خاص و گران قیمت مانند: خودکارهای اعلاء ،جواهر آلات، ساعت ، نرم افزارهایی با قیمت بالا ، لوازم لوکس و سایر اقلام گران قیمت مورد استفاده قرارمی گیرد و شامل جعبه فانتزی پلاستیکی، جعبه فانتزی چوبی، فلزی و ترکیبی می باشند و کاربرد هریک از جعبه های فوق در ذیل توضیح داده می شود.

I) پلاستیکی

جعبه فانتزی جنس این نوع جعبه از پلاستیک می باشد که با قالب سازی و تزریق، اسکلت جعبه بدست می آید. در تزئین روی جعبه از گالینگور، چرم ، فوم ، یوف و... استفاده می شود و در تزئینات داخل جعبه از چوب و پارچه و ... میباشد.

67-1- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو

جعبه دستبند

67-2- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو

جعبه مدال، جواهر

67-3- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو

جعبه خودکار، گردن بند، ساعت

67-4- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو

جعبه جواهر

 

67-5- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو

جعبه پاپیون

67-6- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو

جعبه کراوات

67-7- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو

جعبه جواهر

 

  

II)جعبه فانتزی چوبی

در جعبه فانتزی چوبی زیر و روی آن از جنس چوب می باشد و تزئینات داخلی آن از پارچه و فوم است که در سایز و طرح های مختلف تولید می شود.

67-1-1 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-1-2 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-1-3 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-1-4 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-1-5 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو

 

 

 1 ) جعبه چوبي قرآن و کتاب

 

67-1-6 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-1-7 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-1-8 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-1-9 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو

 

 

2 ) جعبه چوبي شيريني و شکلات

 

67-1-10 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-1-11 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-1-12 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو
67-1-13 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-1-14 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-1-15 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو

 

 

3 ) جعبه چوبي فست فود

 

67-1-16 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-1-17 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-1-18 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو
67-1-19 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-1-20 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-1-21 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو

 

 

4 ) جعبه چوبي طلا و جواهرات

 

67-2-1 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-2-2 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-2-3 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-2-4 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو
67-2-5 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-2-6 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-2-7 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو  

 

 

5 ) جعبه چوبي چاي و دمنوش

 

67-2-8 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-2-9 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-2-10 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-2-11 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-2-12 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو

 

 

6 ) جعبه چوبي ادويه جات

 

67-2-13 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-2-14 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-2-15 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-2-16 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-2-17 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو

 

 

7 ) جعبه چوبي دستمال کاغذي

 

67-3-1- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-3-2- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-3-3- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-3-4- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-3-5- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو

 

   

8 ) جعبه چوبي مداد رنگي

 

67-3-6- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-3-7- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-3-8- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو
67-3-9- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-3-10- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-3-11- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو

 

 

9 ) جعبه چوبي پوشاک

 

67-3-12- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-3-13- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-3-14- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو
67-3-15- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-3-16- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو  

 

 

10 ) جعبه قاشق ، چنگال چوبي

 

67-4-1 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-4-2 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-4-3 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو
67-4-4 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-4-5 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو  

 

       

11 ) جعبه نمک و فلفل چوبي

 

67-4-6 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-4-7 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-4-8 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو

 

 

12 ) جعبه ادکلن و لوازم آرايشي چوبي

 

67-4-9 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-4-10 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-4-11 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-4-12 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو
67-4-13 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-4-14 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-4-15 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو  

 

 

13 ) جعبه آجيل و خشکبار چوبي

 

67-4-16 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-4-17 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-4-18 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو

 

جهت اطلاع از قيمت جعبه قاشق و چنگال ، جعبه نمک و فلفل، جعبه ادکلن و لوازم آرايشي چوبي و جعبه آجيل و خشکبار چوبي با مجموعه طراحي ، چاپ و تبليغات دنياي نو تماس حاصل نماييد .

 

 

 14 ) جعبه چوبي گل

 

67-5-1- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-5-2- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-5-3- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو
67-5-4- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-5-5- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو  

 

                    

15) جعبه چوبي لوح فشرده ( CD )

 

67-5-6- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-5-7- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-5-8- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-5-9- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو

 

 

16) جعبه ابزار چوبي

 

67-5-10- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-5-11- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-5-12- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-5-13- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو

 

جهت اطلاع از قيمت جعبه چوبي گل ، جعبه چوبي لوح فشرده و جعبه ابزار چوبي با کانون طراحي ،چاپ و تبليغات دنياي نو تماس حاصل نماييد .

 

 

17 ) جعبه چوبي خرما :

 

67-6-1 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-6-2 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-6-3 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو

 

 

18) جا عودي چوبي :

 

67-6-4 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-6-5 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-6-6 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو
67-6-7 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-6-8 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو  

                       

براي اطلاع از قيمت جعبه چوبي خرما و جا عودي چوبي با مجموعه طراحي ، چاپ و تبليغات دنياي نو تماس حاصل نماييد .

 

 

III) جعبه فانتزی فلزی

جعبه هاي فلزي با چاپ هاي رنگي مي باشند که معمولا جهت عطر و ادکلن، مواد غذايي، اسباب بازي، صنايع دستي و ... استفاده مي شود. اين جعبه ها به دليل مقاومت بالا و عدم نفوذ رطوبت قابليت استفاده براي انواع کالاهاي حساس را نيز دارند.

 

67-7-1- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-7-2- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-7-3- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-7-4- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-7-5- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو
67-7-6- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-7-7- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-7-8- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-7-9- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو  

67-7-1 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو   67-7-2 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو   67-7-3 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 

 

 

IV)جعبه فانتزی ترکیبی 

از ترکيب 2 يا 3 قلم مواد اوليه شامل: پلاستيک، چوب و فلز توليد مي شود و معمولا ازگرانترين نوع جعبه هاي فانتزي مي باشد.

 

67-7-10- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-7-11- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-7-12- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-7-13- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-7-14- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو
67-7-15- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-7-16- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-7-17- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-7-18- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-7-19- جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو

                                                     

                                         

V) جعبه فانتزی مقوایی

جعبه فانتزي مقوايي از جنس مقوا مي باشد و داراي روکش از جنس کاغذ هاي کتان، گلاسه هاي سلفون دار، پارچه، چرم طبيعي و مصنوعي توليد مي گردد و جهت تزئينات داخلي آن از مقوا، پارچه، چرم و ... استفاده مي شـود. که معمولا جعبـه هاي فانتزي مقوايي جهت بسته بندي مصنوعات چرمي( سـت هاي اعلاء)، جواهرات ( ست هاي طلا ، نقره ، تيتانيوم و ... )، بدليجات، کتابهاي گران بها، ملزومات البسه ( کراوات ، ساس بند و ... ) و هداياي تبليغاتي مورد استفاده قرار مي گيرد.             

 

67-8-1 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-8-2 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-8-3 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-8-4 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو
67-8-5 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-8-6 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-8-7 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-8-8 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو
67-8-9 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-8-10 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-8-11 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-8-12 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو
67-8-13 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-8-14 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-8-15 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو  

         

67-8-16 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-8-17 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-8-18 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو

                                                                                                            

در زیر نمونه های دیگری از این جعبه ها را مشاهده می کنید.

67-9-1 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-9-2 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-9-3 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-9-4 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو
67-9-5 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-9-6 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-9-7 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو  

 

67-9-8 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-9-9 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو

 

67-9-10 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-9-11 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو 67-9-12 جعبه مقوایی|جعبه چوبی|فلزی|قوطی استوانه ای|دنیای نو

 

قیمت جعبه های فانتزی با توجه به جنس، ابعاد، تعداد مشخص می گردد.