ساخت و فروش انواع ماشین:

مجموعه طراحی،چاپ و تبلیغات دنیای نو در کنار ارائه خدمات چاپ و پس از چاپ،قابلیت تولید و ساخت انواع ماشین آلات چاپ،پس از چاپ و بسته بندی را جهت بسته بندی محصولات مختلف را دارد که مهمترین آن ها عبارتند از:

 I) ماشین های بسته بندی 

- دستگاه قوطی پر کن مواد پودری

انواع مواد پودری شامل ادویه جات ،قهوه ،مواد دارویی،شیمیایی و...

                                                                       87-1 ماشین بسته بندی|ماشین چاپ|دستگاه لیزر|دستگاه سلفون|قیمت ماشین چاپ|دستگاه بسته بندی|ماشین آلات پس از چاپ|دنیای نو

- دستگاه بسته بندی مواد گرانولی

بسته بندی انواع مواد گرانولی شامل حبوبات ،غلات ،چای،قند،شکر،چیپس و...

                                                      87-2 ماشین بسته بندی|ماشین چاپ|دستگاه لیزر|دستگاه سلفون|قیمت ماشین چاپ|دستگاه بسته بندی|ماشین آلات پس از چاپ|دنیای نو  

-دستگاه بسته بندی مواد پودری

بسته بندی انواع موادر پودری -ادویه جات-شیر خشک-پودرکیک-پودر قهوه-و کاکائو-آرد و مواد داروئی و شیمیایی

                                                    87-3 ماشین بسته بندی|ماشین چاپ|دستگاه لیزر|دستگاه سلفون|قیمت ماشین چاپ|دستگاه بسته بندی|ماشین آلات پس از چاپ|دنیای نو

 

 

 II) ماشین های چاپ و پس از چاپ

88-3 ماشین بسته بندی|ماشین چاپ|دستگاه لیزر|دستگاه سلفون|قیمت ماشین چاپ|دستگاه بسته بندی|ماشین آلات پس از چاپ|دنیای نو

دستگاه چاپ رول      

 

88-2 ماشین بسته بندی|ماشین چاپ|دستگاه لیزر|دستگاه سلفون|قیمت ماشین چاپ|دستگاه بسته بندی|ماشین آلات پس از چاپ|دنیای نو

دستگاه لیزر    

 

88-1 ماشین بسته بندی|ماشین چاپ|دستگاه لیزر|دستگاه سلفون|قیمت ماشین چاپ|دستگاه بسته بندی|ماشین آلات پس از چاپ|دنیای نو

     دستگاه چاپ 1 رنگ (ملخی)

 

88-6 ماشین بسته بندی|ماشین چاپ|دستگاه لیزر|دستگاه سلفون|قیمت ماشین چاپ|دستگاه بسته بندی|ماشین آلات پس از چاپ|دنیای نو

دستگاه سلفون  

 

88-5 ماشین بسته بندی|ماشین چاپ|دستگاه لیزر|دستگاه سلفون|قیمت ماشین چاپ|دستگاه بسته بندی|ماشین آلات پس از چاپ|دنیای نو

     دستگاه چاپ بر روی اجسام  سخت      

 

88-4 ماشین بسته بندی|ماشین چاپ|دستگاه لیزر|دستگاه سلفون|قیمت ماشین چاپ|دستگاه بسته بندی|ماشین آلات پس از چاپ|دنیای نو

        چاپ uv

 

88-9 ماشین بسته بندی|ماشین چاپ|دستگاه لیزر|دستگاه سلفون|قیمت ماشین چاپ|دستگاه بسته بندی|ماشین آلات پس از چاپ|دنیای نو

   دستگاه برش  

 

88-8 ماشین بسته بندی|ماشین چاپ|دستگاه لیزر|دستگاه سلفون|قیمت ماشین چاپ|دستگاه بسته بندی|ماشین آلات پس از چاپ|دنیای نو

   دستگاه سلفون حرارتی

 

88-7 ماشین بسته بندی|ماشین چاپ|دستگاه لیزر|دستگاه سلفون|قیمت ماشین چاپ|دستگاه بسته بندی|ماشین آلات پس از چاپ|دنیای نو

     دستگاه طلاکوب

 

88-10 ماشین بسته بندی|ماشین چاپ|دستگاه لیزر|دستگاه سلفون|قیمت ماشین چاپ|دستگاه بسته بندی|ماشین آلات پس از چاپ|دنیای نو

  دستگاه ماشین چاپ4 رنگ 

 

88-11 ماشین بسته بندی|ماشین چاپ|دستگاه لیزر|دستگاه سلفون|قیمت ماشین چاپ|دستگاه بسته بندی|ماشین آلات پس از چاپ|دنیای نو

دستگاه ماشین چاپ 6 رنگ 

 

88-12 ماشین بسته بندی|ماشین چاپ|دستگاه لیزر|دستگاه سلفون|قیمت ماشین چاپ|دستگاه بسته بندی|ماشین آلات پس از چاپ|دنیای نو

      دستگاه خط تا و پرفراژ

 

88-13 ماشین بسته بندی|ماشین چاپ|دستگاه لیزر|دستگاه سلفون|قیمت ماشین چاپ|دستگاه بسته بندی|ماشین آلات پس از چاپ|دنیای نو

دستگاه صحافی چسب گرم

 

88-14 ماشین بسته بندی|ماشین چاپ|دستگاه لیزر|دستگاه سلفون|قیمت ماشین چاپ|دستگاه بسته بندی|ماشین آلات پس از چاپ|دنیای نو

  دستگاه سیمی کن   

 

88-15 ماشین بسته بندی|ماشین چاپ|دستگاه لیزر|دستگاه سلفون|قیمت ماشین چاپ|دستگاه بسته بندی|ماشین آلات پس از چاپ|دنیای نو

        دستگاه صحافی مجله (ترتیب کن،مفتول زن،برش،تا کن)

 

 

                    
جهت اطلاع از لیست قیمت دستگاههای چاپ و خدمات پس از چاپ با مجموعه طراحی چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید.