لیبل ( استیکر)

مجموعه طراحي ، چاپ و تبليغات دنياي نو ارائه دهنده :چاپ ليبل کاغذي (برچسب)،چاپ ليبل شيشه اي (ترانسپارنت )، چاپ ليبلPVC ، چـاپ ليبل شبرنگ(استيکر)،چاپ ليبل اموال(برچسب اموال)،چاپ ليبل گچي ،چـاپ ليبل متالايز ،چاپ ليبل پلي کربنات ،ليبل پلکسي گلاس ،چاپ ليبل طلق ، چاپ چسب پهن (چسب کارتن ) چاپ برچسب هاي صنعتي ،چاپ ليبل ژله اي ، چاپ ليبل مخدوش شونده (برچسب خوردشونده) چاپ ليبل فلزي (چاپ فويل هاي آلومينيومي) .

I) چاپ ليبل کاغذي (برچسب کاغذي ):

مانند ليبل CD ،چاپ ليبل شيشه دارو ،چاپ ليبل بارکد روي بسته موادغذايي و...مي باشد ،و از جنس کاغذ گلاسه( براق ) و تحرير(مات )است. چاپ ليبل کاغذي به دو روش ذيل انجام مي پذيرد :

الف )چاپ ليبل شيت                                                        ب )چاپ ليبل رول

60-1- قیمت لیبل اموال| لیبل گچی| متالایز| برچسب کاغذی| شبرنگ| PVC| لیبل شیشه ای| دنیای نو 60-2- قیمت لیبل اموال| لیبل گچی| متالایز| برچسب کاغذی| شبرنگ| PVC| لیبل شیشه ای| دنیای نو  60-3- قیمت لیبل اموال| لیبل گچی| متالایز| برچسب کاغذی| شبرنگ| PVC| لیبل شیشه ای| دنیای نو  60-4- قیمت لیبل اموال| لیبل گچی| متالایز| برچسب کاغذی| شبرنگ| PVC| لیبل شیشه ای| دنیای نو 
60-5- قیمت لیبل اموال| لیبل گچی| متالایز| برچسب کاغذی| شبرنگ| PVC| لیبل شیشه ای| دنیای نو 60-6- قیمت لیبل اموال| لیبل گچی| متالایز| برچسب کاغذی| شبرنگ| PVC| لیبل شیشه ای| دنیای نو 60-7- قیمت لیبل اموال| لیبل گچی| متالایز| برچسب کاغذی| شبرنگ| PVC| لیبل شیشه ای| دنیای نو 60-8- قیمت لیبل اموال| لیبل گچی| متالایز| برچسب کاغذی| شبرنگ| PVC| لیبل شیشه ای| دنیای نو

                                               

                  

  توضيح :تمام چاپ ليبلهاي فوق مي تواند داراي PIN (شماره) و اسکرچ باشد .

           

60-9- قیمت لیبل اموال| لیبل گچی| متالایز| برچسب کاغذی| شبرنگ| PVC| لیبل شیشه ای| دنیای نو 60-10- قیمت لیبل اموال| لیبل گچی| متالایز| برچسب کاغذی| شبرنگ| PVC| لیبل شیشه ای| دنیای نو 60-11- قیمت لیبل اموال| لیبل گچی| متالایز| برچسب کاغذی| شبرنگ| PVC| لیبل شیشه ای| دنیای نو

    

 

جهت اطلاع از قيمت چاپ ليبل کاغذي با مجموعه طراحي ، چاپ و تبليغات دنياي نو تماس حاصل نمائيد.

 II)چاپ  لیبل شیشه ای (لیبل ترانسپارنت) :

 که به سه روش ذیل انجام می پذیرد :

الف)چاپ ليبل شيشه اي افست :معمولاکاربردآن جهت برچسب هايي که بر روي شيشه ماشين مانند بيمه،مجوزطرح طرافيک ،تعميرگاهها و ....مي باشد  که به صورت  1  تا  5 رنگ (سفيد +cmyk )يکرو و دو روبصورت خوانا(positive)ياناخوانا (negativ )مي باشد .

ب)چاپ ليبل شيشه اي سيلک :از1 تا 8 رنگ جهت طرحهاي معمولي و بدون ترام با رنگهای تفکيکي استفاده مي شود .

پ)چاپ ليبل شيشه اي طلاکوب :معمولا جهت طرحهاي ساده بصورت تک رنگ يا رنگاضافه  بر روي 4رنگ افست ياسيلک استفاده مي شود .توضيح :چاپ شماره سريال در تمامي موارد فوق امکان پذير مي باشد.

III) چاپ ليبل PVC(برچسبPVC):

مشخصات آن مانندچاپ ليبل شيشه اي مي باشد و فقط رنگ زمينه آن سفيداست.

انواع  چاپ ليبل PVC به سه صورت ذيل مي باشد  :

الف)چاپ ليبل PVC افست :از1 تا 4رنگ 

 ب )چاپ ليبل PVC سيلک :از 1 تا 8 رنگ

پ )چاپ ليبلPVC طلاکوب :جهت طرحهاي ساده  به صورت تک رنگ و يا رنگ اضافه  بر روي 4 رنگ افست يا  سيلک استفاده مي شود .ليبل هاي PVC وترانسپارنت از نوع پلاستيک مي باشد وچاپ بر روي آن به صورت  چاپ افست(شيت يا رول )و چاپ  ديجيتال(شيت ) توليد مي گرددهزينه چاپ ليبل هاي  PVC وترانسپارنت با  توجه به  تعداد رنگ مشخص مي گردد مطمئنا هر چه تعدادسفارش زيادتر باشد هزينه کاهش پيدا مي کند.

جهت اطلاع از قيمت چاپ ليبل PVC با مجموعه طراحي ، چاپ و تبليغات دنياي نو تماس حاصل نمائيد.

IV )چاپ ليبل شبرنگ (استيکر ): 

به دو صورت معمولي و معکوس( خوانا ،ناخوانا) جهت نصب روي شيشه مغازه ها استفاده مي گردد.

60-1-1 قیمت لیبل اموال| لیبل گچی| متالایز| برچسب کاغذی| شبرنگ| PVC| لیبل شیشه ای| دنیای نو 60-1-2 قیمت لیبل اموال| لیبل گچی| متالایز| برچسب کاغذی| شبرنگ| PVC| لیبل شیشه ای| دنیای نو 60-1-3 قیمت لیبل اموال| لیبل گچی| متالایز| برچسب کاغذی| شبرنگ| PVC| لیبل شیشه ای| دنیای نو 60-1-4 قیمت لیبل اموال| لیبل گچی| متالایز| برچسب کاغذی| شبرنگ| PVC| لیبل شیشه ای| دنیای نو

      

جهت اطلاع از قيمت چاپ ليبل شبرنگ(استيکر) با مجموعه طراحي ، چاپ و تبليغات دنياي نو تماس برقرار نمائيد.

V) چاپ ليبل اموال (برچسب اموال ) : 

جهت نصب روي اموال اداري يا شرکت ها با  شماره وبدون  شماره مي  باشد و به مرور زمان چسب آن قويتر مي شود به  صورتي که به سختي کنده مي شود و در صورت کنده شدن از بين مي رود .

برچسب اموال ( ليبل اموال ) قابليت چاپ از 1 تا 4 رنگ به صورت چاپ افست ويا چاپ سیلک رادارد.

60-1-5 قیمت لیبل اموال| لیبل گچی| متالایز| برچسب کاغذی| شبرنگ| PVC| لیبل شیشه ای| دنیای نو

                                                                       

جهت اطلاع از قيمت چاپ ليبل اموال(برچسب اموال) با مجموعه طراحي ، چاپ و تبليغات دنياي نو تماس برقرار نمائيد.
                                                                                                                        

VI)چاپ ليبل گچي: 

کليه قابليتهاي آن مانـند برچسب اموال مي باشد زمينه ليبل گچي,سفيد رنگ باقابليت چاپ افست مي باشدو به صورت قطعات نامنظم کنده می شود .

مواردکاربردآن جهت پلمپ وسایل ،مانند کیس  کامپیوتر وسایر قطعات الکترونیکی می باشد .  

60-1-6 قیمت لیبل اموال| لیبل گچی| متالایز| برچسب کاغذی| شبرنگ| PVC| لیبل شیشه ای| دنیای نو 

 

جهت اطلاع از قیمت چاپ لیبل گچی با مجموعه طراحی، چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس برقرار نمایید.

 VII ) چاپ لیبل متالایز :   

60-2-1- قیمت لیبل اموال| لیبل گچی| متالایز| برچسب کاغذی| شبرنگ| PVC| لیبل شیشه ای| دنیای نو 60-2-2- قیمت لیبل اموال| لیبل گچی| متالایز| برچسب کاغذی| شبرنگ| PVC| لیبل شیشه ای| دنیای نو 60-2-3- قیمت لیبل اموال| لیبل گچی| متالایز| برچسب کاغذی| شبرنگ| PVC| لیبل شیشه ای| دنیای نو 60-2-4- قیمت لیبل اموال| لیبل گچی| متالایز| برچسب کاغذی| شبرنگ| PVC| لیبل شیشه ای| دنیای نو 60-2-5- قیمت لیبل اموال| لیبل گچی| متالایز| برچسب کاغذی| شبرنگ| PVC| لیبل شیشه ای| دنیای نو

 

جهت استفاده روی اتیکت های شناسائی لوازم تولیدی کاربرد دارد.                                                         

جهت اطلاع از قیمت چاپ لیبل متالیز با مجموعه طراحی، چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس برقرار نمایید.

VIII  ) چاپ ليبل پلي کربنات ،چاپ ليبل  پلکسي گلاس ، چاپ ليبل طلق :                                 

مورد استفاده برچسب هاي پلي کربنات ،برچسب هاي پلکسي گلاس،برچسب هاي طلق کي بوردهايالکترونيکي، لوازم برقي(هود )و ... مي باشد .      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

60-2-6- قیمت لیبل اموال| لیبل گچی| متالایز| برچسب کاغذی| شبرنگ| PVC| لیبل شیشه ای| دنیای نو

                                                                                                                                                                                                       

جهت اطلاع از قيمت چاپ ليبل پلي کربنات،ليبل پلگسي گلاس،ليبل طلق با مجموعه طراحي ، چاپ و تبليغات دنياي نو تماس برقرار نمائيد.

 IX) چاپ چسب کارتن (پهن) (چسب با عرض و ابعاد بصورت حلقه اي) :

جهت چسب درب کارتن و محافظ رويه قطعات فلزي( کرکره هاي برقي وشیشه های دو جداره )استفاده می گردد. زمینه آن می تواند ترانسپارنت(شیشه ای)سفید و رنگ دلخواه باشد و عرض آن از1 سانتیمترالی ....قابل تنظیم می باشد.

62-1- قیمت لیبل اموال| لیبل گچی| متالایز| برچسب کاغذی| شبرنگ| PVC| لیبل شیشه ای| دنیای نو

 

                                                                                                               

جهت اطلاع از قيمت چسب کارتن با مجموعه طراحي ، چاپ و تبليغات دنياي نو تماس برقرار نمائيد.

 X  ) چاپ بر چسب هاي صنعتي با قدرت چسبندگي بالا   : 

این لیبل جهت موارد خاص مانند قطعاتي که زمان فروش آن طولاني مي باشد ويا شرايط محيطي نگهداري آنها سخت( سرما، گرما و رطوبت غير متعارف)مي باشد, استفاده مي گردند. 

62-2- قیمت لیبل اموال| لیبل گچی| متالایز| برچسب کاغذی| شبرنگ| PVC| لیبل شیشه ای| دنیای نو 62-3- قیمت لیبل اموال| لیبل گچی| متالایز| برچسب کاغذی| شبرنگ| PVC| لیبل شیشه ای| دنیای نو 62-4- قیمت لیبل اموال| لیبل گچی| متالایز| برچسب کاغذی| شبرنگ| PVC| لیبل شیشه ای| دنیای نو

          

  XI )چاپ ليبل ژله اي :

 جهت نصب بر روي دستگاه هايي مانند يخچال، گاز جهت شناسنامه دارکردن آن کالا استفاده مي شودو داراي چاپ از1تا4رنگ    ( cmyk)  و روکش رزين مي باشد.

62-5- قیمت لیبل اموال| لیبل گچی| متالایز| برچسب کاغذی| شبرنگ| PVC| لیبل شیشه ای| دنیای نو 62-6- قیمت لیبل اموال| لیبل گچی| متالایز| برچسب کاغذی| شبرنگ| PVC| لیبل شیشه ای| دنیای نو 62-7- قیمت لیبل اموال| لیبل گچی| متالایز| برچسب کاغذی| شبرنگ| PVC| لیبل شیشه ای| دنیای نو 62-8- قیمت لیبل اموال| لیبل گچی| متالایز| برچسب کاغذی| شبرنگ| PVC| لیبل شیشه ای| دنیای نو

 

 

جهت اطلاع از قيمت ليبل ژله اي با مجموعه طراحي ، چاپ و تبليغات دنياي نو تماس برقرار نمائيد.

XII ) چاپ ليبل مخدوش شونده(برچسب خوردشونده) :   

با کندن اين ليبل ها کلمات دلخواه مانند باطل شد و لوگو شرکت ظاهر مي شود سايزاين ليبل هاحداکثر تا( cm( 5*15مي باشد.

62-9- قیمت لیبل اموال| لیبل گچی| متالایز| برچسب کاغذی| شبرنگ| PVC| لیبل شیشه ای| دنیای نو

 

                                                                                                                    

جهت اطلاع از قيمت ليبل مخدوش شونده (خورده شونده) با مجموعه طراحي ، چاپ و تبليغات دنياي نو تماس برقرار نمائيد.

XIII) چاپ ليبل هاي فلزي ( چاپ فويل  آلومينيومي):

چاپ لیبل فلزي (فويل آلومينيومي) جهت نصب بر روي قطعاتي که در معرض گرما , شرايط نگهداري سخت و همچنين فويل آلومينيومي جهت درب ظروف لبنيات(ماست,شير و...)به علت مقاومت وبهداشتی بودن آن مورد استفاده قرار می گیرد .

62-10- قیمت لیبل اموال| لیبل گچی| متالایز| برچسب کاغذی| شبرنگ| PVC| لیبل شیشه ای| دنیای نو 62-11- قیمت لیبل اموال| لیبل گچی| متالایز| برچسب کاغذی| شبرنگ| PVC| لیبل شیشه ای| دنیای نو 62-12- قیمت لیبل اموال| لیبل گچی| متالایز| برچسب کاغذی| شبرنگ| PVC| لیبل شیشه ای| دنیای نو 62-13- قیمت لیبل اموال| لیبل گچی| متالایز| برچسب کاغذی| شبرنگ| PVC| لیبل شیشه ای| دنیای نو
62-14- قیمت لیبل اموال| لیبل گچی| متالایز| برچسب کاغذی| شبرنگ| PVC| لیبل شیشه ای| دنیای نو 62-15- قیمت لیبل اموال| لیبل گچی| متالایز| برچسب کاغذی| شبرنگ| PVC| لیبل شیشه ای| دنیای نو 62-16- قیمت لیبل اموال| لیبل گچی| متالایز| برچسب کاغذی| شبرنگ| PVC| لیبل شیشه ای| دنیای نو 62-17- قیمت لیبل اموال| لیبل گچی| متالایز| برچسب کاغذی| شبرنگ| PVC| لیبل شیشه ای| دنیای نو

                                                                             

جهت اطلاع از قيمت ليبل فلزي (فويل آلومينيومي) با مجموعه طراحي ، چاپ و تبليغات دنياي نو تماس برقرار نمائيد.                     

XIV)آرم ژلاتینی ( سیلیکونی ) :

 آرم ژلاتینی از مواد سیلیکونی ساخته می شود و دارای مزایای بسیاری است که از آن جمله میتوان به نرمی ، قابل شستشو بودن ، الاستیک ( میزان مقاومت کششی ) بالا ، قابلیت دوخت و چسباندن بر روی انواع البسه یا کیف و کفش نام برد . این محصول در مجموعه طراحی ، چاپ و تبلیغات دنیای نو با طرح دلخواه مشتریان ارائه می گردد .

 

62-1-1- قیمت لیبل اموال| لیبل گچی| متالایز| برچسب کاغذی| شبرنگ| PVC| لیبل شیشه ای| دنیای نو 62-1-2- قیمت لیبل اموال| لیبل گچی| متالایز| برچسب کاغذی| شبرنگ| PVC| لیبل شیشه ای| دنیای نو 62-1-3- قیمت لیبل اموال| لیبل گچی| متالایز| برچسب کاغذی| شبرنگ| PVC| لیبل شیشه ای| دنیای نو
62-1-4- قیمت لیبل اموال| لیبل گچی| متالایز| برچسب کاغذی| شبرنگ| PVC| لیبل شیشه ای| دنیای نو 62-1-5- قیمت لیبل اموال| لیبل گچی| متالایز| برچسب کاغذی| شبرنگ| PVC| لیبل شیشه ای| دنیای نو  

 

  

برای اطلاع از قیمت آرم ژلاتینی با مجموعه طراحی ، چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید .