فولدر           

علاوه بر خصوصيات کاتالوگ فولدر را مي توان يک پوشه با طراحي و برش هاي خاص معرفي کنيم که مي توان از فولدر براي ارائه يک بسته تبليغاتي و يا اطلاع رساني استفاده نمود. معمولا اوراق اداري، کارت ويزيت،  CD و بروشور در داخل فولدر به صورت يک پکيج ارائه مي شود و انواع آن عبارت است از :

الف) فولدر 2لت A4 تک جيب

                               FOLDERJ چاپ فولدر|قیمت فولدر|طراحی فولدر|فولدرA4|دنیای نو                        دنیای نو طراحی و چاپ انواع فولدر A4,فولدر3 لت A4,شکل دلخواه  

                                                                        

ب) فولدر 2لت A4 دو جيب

                                  FFOLDER1 چاپ فولدر|قیمت فولدر|طراحی فولدر|فولدرA4|دنیای نو                   دنیای نو طراحی و چاپ انواع فولدر A4,فولدر3 لت A4,شکل دلخواه

 پ) فولدر 3لت تک جيب

 

                           FOLDER1J چاپ فولدر|قیمت فولدر|طراحی فولدر|فولدرA4|دنیای نو                   دنیای نو طراحی و چاپ انواع فولدر A4,فولدر3 لت A4,شکل دلخواه

                                                                                        

ت) فولدر در سايز و شکل دلخواه

               FOLDERT چاپ فولدر|قیمت فولدر|طراحی فولدر|فولدرA4|دنیای نو         دنیای نو طراحی و چاپ انواع فولدر A4,فولدر3 لت A4,شکل دلخواه   دنیای نو طراحی و چاپ انواع فولدر A4,فولدر3 لت A4,شکل دلخواه

 

جهت چاپ و توليد فولدر معمولاً از مقواي گلاسه با گرماژ بيش از 250 گرم استفاده مي گردد. چاپ فولدر با ويژگي هاي فوق مستلزم طراحي و محاسبات دقيق است که دنياي نو با بکارگيري از متخصصين مجرب اين امکان را فراهم مي آورد.

جهت اطلاع از قيمت فولدرA4،فولدرA4 دو لت دوجیب،فولدر در سایز و شکل دلخواه و فولدر سه لت با مجموعه ي طراحي، چاپ و تبليغات دنياي نو تماس حاصل نماييد.