پاکت(ولت)CD,DVD

يکي از خدمات مجموعه طراحي، چاپ و تبليغات دنياي نو طراحي و چاپ پاکت (ولت)  CD,DVD با استفاده از کاغذ و مقوا در طرحها و سايزهاي متفاوت مي باشد که نمونه هاي مختلف ولت (پاکت) در ذيل آمده است.

I)ولت(پاکت)CD,DVD بدون درب کیسه ای

                             valet 1 ولت CD| پاکت DVD| جلد CD | کاور DVD| دی جی پک CD | قاب کریستالی| قاب پلاستیکی| دنیای نو                                     دنیای نو تولیدکننده انواع ولت (پاکت)CD,DVD,قاب کریستالی,دی جی پک

II)ولت(پاکت)CD,DVD درب دار کیسه ای

 

   valet 2 ولت CD| پاکت DVD| جلد CD | کاور DVD| دی جی پک CD | قاب کریستالی| قاب پلاستیکی| دنیای نو           دنیای نو تولیدکننده انواع ولت (پاکت)CD,DVD,قاب کریستالی,دی جی پک                 دنیای نو تولیدکننده انواع ولت (پاکت)CD,DVD,قاب کریستالی,دی جی پک          

III)ولت(پاکت)CD,DVD سه لت

valet 3 ولت CD| پاکت DVD| جلد CD | کاور DVD| دی جی پک CD | قاب کریستالی| قاب پلاستیکی| دنیای نو                                         دنیای نو تولیدکننده انواع ولت (پاکت)CD,DVD,قاب کریستالی,دی جی پک

IV)ولت(پاکت)CD,DVD دو لت 

     valet 4 ولت CD| پاکت DVD| جلد CD | کاور DVD| دی جی پک CD | قاب کریستالی| قاب پلاستیکی| دنیای نو                                                     دنیای نو تولیدکننده انواع ولت (پاکت)CD,DVD,قاب کریستالی,دی جی پک

 V ) ولت (پاکت)CD,DVD مدل نانسی(دو لت +کاور)                              

               VALET21 ولت CD| پاکت DVD| جلد CD | کاور DVD| دی جی پک CD | قاب کریستالی| قاب پلاستیکی| دنیای نو                          دنیای نو تولیدکننده انواع ولت (پاکت)CD,DVD,قاب کریستالی,دی جی پک       

VI) ولت (پاکت) CD,DVD آکاردئونی

                                                                                                     دنیای نو تولیدکننده انواع ولت (پاکت)CD,DVD,قاب کریستالی,دی جی پک

VII ) پک کتابی CD,DVD                                                                                   

       

                VALET22 ولت CD| پاکت DVD| جلد CD | کاور DVD| دی جی پک CD | قاب کریستالی| قاب پلاستیکی| دنیای نو                                           دنیای نو تولیدکننده انواع ولت (پاکت)CD,DVD,قاب کریستالی,دی جی پک      

VIII ) پک خرجینی CD,DVD

                       

                                                                                           VALE23 ولت CD| پاکت DVD| جلد CD | کاور DVD| دی جی پک CD | قاب کریستالی| قاب پلاستیکی| دنیای نو

IX ) دی جی پک 2لت(دفترچه+کاور)

دارای کریستال                                                     

       دنیای نو تولیدکننده انواع ولت (پاکت)CD,DVD,قاب کریستالی,دی جی پک            

 دنیای نو تولیدکننده انواع ولت (پاکت)CD,DVD,قاب کریستالی,دی جی پک

 بدون کریستال

X ) دی جی پک 3 لت(دفترچه+کاور)

دارای کریستال

            دنیای نو تولیدکننده انواع ولت (پاکت)CD,DVD,قاب کریستالی,دی جی پک                              

 دنیای نو تولیدکننده انواع ولت (پاکت)CD,DVD,قاب کریستالی,دی جی پک

بدون کریستال

XI ) دی جی پک بزرگ(دفترچه+کاور)CD,DVD 

                                                                                      دنیای نو تولیدکننده انواع ولت (پاکت)CD,DVD,قاب کریستالی,دی جی پک            

در تولید ولت (پاکت)CD,DVD از کاغذتحریر،مقوای پشت طوسی،پشت سفید،ایندربورد وگلاسه بالای230 گرم استفاده می گردد.

XII )قاب کریستالی پهنCD.DVD          

                                                                                         32-2 ولت CD| پاکت DVD| جلد CD | کاور DVD| دی جی پک CD | قاب کریستالی| قاب پلاستیکی| دنیای نو   

XIV ) قاب کریستالی باریکCD,DVD

                                                                                    دنیای نو تولیدکننده انواع ولت (پاکت)CD,DVD,قاب کریستالی,دی جی پک        

XV ) قاب پلاستیکی (اینسرت+کاور+دفترچه  )   CD,DVD

A)قاب یک عددی  سی دی ،دی وی دی                                                               

          دنیای نو تولیدکننده انواع ولت (پاکت)CD,DVD,قاب کریستالی,دی جی پک              

 B) قاب 2 عددی  سی دی،دی وی دی            

                        دنیای نو تولیدکننده انواع ولت (پاکت)CD,DVD,قاب کریستالی,دی جی پک                  

C) قاب 4 عددی سی دی،دی وی دی                                                                

       دنیای نو تولیدکننده انواع ولت (پاکت)CD,DVD,قاب کریستالی,دی جی پک        

D) قاب 8 عددی سی دی،دی وی دی                                    

         دنیای نو تولیدکننده انواع ولت (پاکت)CD,DVD,قاب کریستالی,دی جی پک

E) قاب 12 عددی سی دی،دی وی دی                                                               

         دنیای نو تولیدکننده انواع ولت (پاکت)CD,DVD,قاب کریستالی,دی جی پک        

XVI ) ولت (پاکت)CD,DVD در شکل و سایز دلخواه       

                                                                                       دنیای نو تولیدکننده انواع ولت (پاکت)CD,DVD,قاب کریستالی,دی جی پک

جهت اطلاع از قیمت ولت(پاکت) CD,DVD،قیمت دی جی پک،قیمت قاب کریستالی،قیمت قاب پلاستیکی،با مجموعه طراحی،چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید  .