کاتالوگ

کاتالوگ نیز مانند بروشور جهت معرفی واحدهای تولیدی ،صنعتی یا خدماتی می باشد که از طرف تولیدکننده به مصرف کننده جهت معرفی خدمات ارائه می گردد.کاتالوگ به صورت دفترچه ای با تعداد برگه های داخلی است که معمولا به صورت کاتالوگ a4،کاتالوگ a5،کاتالوگ 17/5*25،کاتالوگ 25*35و کاتالوگ باشکل و سایز دلخواه طراحی و چاپ می گردد.صحافی کاتالوگ به صورت چسب گرم یا چسب سرد ،سیمی ،ته دوخت و مفتول (منگنه ساده و لوپ)است.

 

دنیای نو طراحی و چاپ انواع کاتالوگ A4,کاتالوگA5,کاتالوگ شکل خاص دنیای نو طراحی و چاپ انواع کاتالوگ A4,کاتالوگA5,کاتالوگ شکل خاصدنیای نو طراحی و چاپ انواع کاتالوگ A4,کاتالوگA5,کاتالوگ شکل خاص  دنیای نو طراحی و چاپ انواع کاتالوگ A4,کاتالوگA5,کاتالوگ شکل خاص

 

  دنیای نو طراحی و چاپ انواع کاتالوگ A4,کاتالوگA5,کاتالوگ شکل خاص            دنیای نو طراحی و چاپ انواع کاتالوگ A4,کاتالوگA5,کاتالوگ شکل خاص              دنیای نو طراحی و چاپ انواع کاتالوگ A4,کاتالوگA5,کاتالوگ شکل خاص

 

جهت اطلاع از لیست قیمت کاتالوگ a4،کاتالوگa5،کاتالوگ 17/5*25،کاتالوگ 35*25و کاتالوگ شکل دلخواه با مجموعه طراحی،چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید.