چاپ روی سنگ،سرامیک،کاشی

چاپ روی سنگ ، کاشی و سرامیک معمولا جهت تزیین و یا لوح های یاد بود انجام می پذیرد.چاپ روی سنگ،کاشی و سرامیک به صورت دیجیتال چاپ شده و در کوره با دمای 900-850 درجه سانتیگراد پخت می شود. در مجموعه طراحی چاپ و تبلیغات دنیای نو امکان چاپ به روش پازلی و چیدمان کاشی ،سنگ و سرامیک در کنار یکدیگر وجود دارد .

45-1 چاپ روی سنگ|چاپ کاشی|لوح یادبود|قیمت چاپ سرامیک|دنیای نو 45-2 چاپ روی سنگ|چاپ کاشی|لوح یادبود|قیمت چاپ سرامیک|دنیای نو  45-3 چاپ روی سنگ|چاپ کاشی|لوح یادبود|قیمت چاپ سرامیک|دنیای نو  45-4 چاپ روی سنگ|چاپ کاشی|لوح یادبود|قیمت چاپ سرامیک|دنیای نو  45-5 چاپ روی سنگ|چاپ کاشی|لوح یادبود|قیمت چاپ سرامیک|دنیای نو 

 

امکان چاپ هر نوع عکس روی سنگ،کاشی و سرامیک وجود دارد ،رنگها دارای مقاومت بسیار بالایی می باشد.

امکان چاپ در ابعاد دلخواه و بدون محدودیت حتی در ابعاد بسیار بزرگ وجود دارد .دیگر موارد کاربرد چاپ روی سنگ،سرامیک کاشی استفاده در استخر ،سونا،جکوزی،فضای بیرونی ساختمان،پارک ها و مراکز تفریحی می باشد.

45-6 چاپ روی سنگ|چاپ کاشی|لوح یادبود|قیمت چاپ سرامیک|دنیای نو  45-7 چاپ روی سنگ|چاپ کاشی|لوح یادبود|قیمت چاپ سرامیک|دنیای نو  45-8 چاپ روی سنگ|چاپ کاشی|لوح یادبود|قیمت چاپ سرامیک|دنیای نو  45-9 چاپ روی سنگ|چاپ کاشی|لوح یادبود|قیمت چاپ سرامیک|دنیای نو 
45-10 چاپ روی سنگ|چاپ کاشی|لوح یادبود|قیمت چاپ سرامیک|دنیای نو  45-11 چاپ روی سنگ|چاپ کاشی|لوح یادبود|قیمت چاپ سرامیک|دنیای نو  45-12 چاپ روی سنگ|چاپ کاشی|لوح یادبود|قیمت چاپ سرامیک|دنیای نو  45-13 چاپ روی سنگ|چاپ کاشی|لوح یادبود|قیمت چاپ سرامیک|دنیای نو 
45-14 چاپ روی سنگ|چاپ کاشی|لوح یادبود|قیمت چاپ سرامیک|دنیای نو   45-15 چاپ روی سنگ|چاپ کاشی|لوح یادبود|قیمت چاپ سرامیک|دنیای نو 45-16 چاپ روی سنگ|چاپ کاشی|لوح یادبود|قیمت چاپ سرامیک|دنیای نو