ساخت انواع مهر و ژلاتین

مهر ژلاتینی از ماده ای ژله ای به صورت صفحه هایی به قطر 3 میلی متر می باشد که در ابعاد مختلف ساخته می شود که به سه صورت تولید می شود ،مهر با پایه پلاستیکی و مهر با پایه فلزی برجسته می باشد.

الف )مهر با پایه پلاستیکی یا چوبی:

مهر با پایه پلاستیکی یا چوبی ارزانترین نوع مهر است که دارای طول عمر بالا ست ،در صورتیکه دور از نور مستقیم خورشید قرار گیرد زیرا نور خورشید ژلاتین را خشک می کند و مهر کارایی خود را از دست می دهد .

                       50-19 مهر ژلاتینی|قیمت مهر و کلیشه|مهراتوماتیک|مهر فلزی برجسته|دنیای نو                                    50-20 مهر ژلاتینی|قیمت مهر و کلیشه|مهراتوماتیک|مهر فلزی برجسته|دنیای نو

ب )مهر با پایه اتوماتیک:

در مهر با پایه اتوماتیک ژلاتین مهر بر روی پایه اتوماتیک چسبانده می شود که در این دستگاهها استامپ تعبیه شده که قابل شارژ است.
I)مهر با پایه اتوماتیک یک رنگ

II)مهر با پایه اتوماتیک 2 رنگ

  50-15 مهر ژلاتینی|قیمت مهر و کلیشه|مهراتوماتیک|مهر فلزی برجسته|دنیای نو50-14 مهر ژلاتینی|قیمت مهر و کلیشه|مهراتوماتیک|مهر فلزی برجسته|دنیای نو  50-13 مهر ژلاتینی|قیمت مهر و کلیشه|مهراتوماتیک|مهر فلزی برجسته|دنیای نو50-18 مهر ژلاتینی|قیمت مهر و کلیشه|مهراتوماتیک|مهر فلزی برجسته|دنیای نو50-10 مهر ژلاتینی|قیمت مهر و کلیشه|مهراتوماتیک|مهر فلزی برجسته|دنیای نو50-11 مهر ژلاتینی|قیمت مهر و کلیشه|مهراتوماتیک|مهر فلزی برجسته|دنیای نو50-12 مهر ژلاتینی|قیمت مهر و کلیشه|مهراتوماتیک|مهر فلزی برجسته|دنیای نو50-16 مهر ژلاتینی|قیمت مهر و کلیشه|مهراتوماتیک|مهر فلزی برجسته|دنیای نو50-17 مهر ژلاتینی|قیمت مهر و کلیشه|مهراتوماتیک|مهر فلزی برجسته|دنیای نو50-9 مهر ژلاتینی|قیمت مهر و کلیشه|مهراتوماتیک|مهر فلزی برجسته|دنیای نو     50-7 مهر ژلاتینی|قیمت مهر و کلیشه|مهراتوماتیک|مهر فلزی برجسته|دنیای نو    502 مهر ژلاتینی|قیمت مهر و کلیشه|مهراتوماتیک|مهر فلزی برجسته|دنیای نو                    50-3 مهر ژلاتینی|قیمت مهر و کلیشه|مهراتوماتیک|مهر فلزی برجسته|دنیای نو      50-4 مهر ژلاتینی|قیمت مهر و کلیشه|مهراتوماتیک|مهر فلزی برجسته|دنیای نو   50-2 مهر ژلاتینی|قیمت مهر و کلیشه|مهراتوماتیک|مهر فلزی برجسته|دنیای نو

پ )مهر با پایه فلزی برجسته:

مهر برجسته دارای سه نوع دسته طلایی،نقره ای و مشکی می باشد .

   50-1 مهر ژلاتینی|قیمت مهر و کلیشه|مهراتوماتیک|مهر فلزی برجسته|دنیای نو    50 مهر ژلاتینی|قیمت مهر و کلیشه|مهراتوماتیک|مهر فلزی برجسته|دنیای نو

جهت اطلاع از لیست قیمت انواع مهر با مجموعه طراحی چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید .