چاپ تامپو

چاپ تامپو روی سطوحی مانند خودکارهای پلاستیکی، لیوان های PVC و یا هر قطع پلاستیکی بصورت رنگهای تفکیکی انجام می پذیرد. در چاپ تامپو محدودیت ابعاد وجود دارد و در ابعاد کوچک امکان پذیر می باشد.از ویژگیهای این شیوه (چاپ تامپو)امکان چاپ ،روی مواد مختلف و متنوع با اشکال متفاوت می باشد با استفاده از چاپ تامپو می توان روی سطوح صاف،گرد،منحنی،کره ای چاپ نمود.

43-6 چاپ تامپو|روش چاپ تامپو|کاربرد چاپ تامپو|دستگاه چاپ تامپو|قیمت چاپ تامپو|دنیای نو43-7 چاپ تامپو|روش چاپ تامپو|کاربرد چاپ تامپو|دستگاه چاپ تامپو|قیمت چاپ تامپو|دنیای نو43-5 چاپ تامپو|روش چاپ تامپو|کاربرد چاپ تامپو|دستگاه چاپ تامپو|قیمت چاپ تامپو|دنیای نو43-4 چاپ تامپو|روش چاپ تامپو|کاربرد چاپ تامپو|دستگاه چاپ تامپو|قیمت چاپ تامپو|دنیای نو43-3 چاپ تامپو|روش چاپ تامپو|کاربرد چاپ تامپو|دستگاه چاپ تامپو|قیمت چاپ تامپو|دنیای نو43-2 چاپ تامپو|روش چاپ تامپو|کاربرد چاپ تامپو|دستگاه چاپ تامپو|قیمت چاپ تامپو|دنیای نو                                                                                                                      43-1 چاپ تامپو|روش چاپ تامپو|کاربرد چاپ تامپو|دستگاه چاپ تامپو|قیمت چاپ تامپو|دنیای نو

جهت اطلاع از لیست قیمت چاپ تامپو با مجموعه طراحی چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید.