در بعضی از موارد مانند انواع رنگ ، پارچه ، کاغذ دیواری ،پرده ،روکش درب و ... لازم است نمونه جنس نیز به همراه توضیحات در کاتالوگ یا فولدر قرار بگیرد که بصورت کاتالوگهای ضخیم در 2 یا 3 لت  و یا شکلهای دلخواه تولید و پس از الصـاق نـمونه اقـلام و ارائه توضیحات به مشـتریان تقـدیم گـردیده تا علاوه بر آگاهی به مشخصات فنی، نمونه جنس را نیز ملاحظه نمایند .

1) کاتالوگ و فولدر نمونه جنس 2لت 

                                                             

        دنیای نو طراحی و چاپ فولدر نمونه جنس 2لت,3لت,کالرچارت سایز دلخواه                                                      

2)کاتالوگ و فولدر نمونه جنس 3لت

   دنیای نو طراحی و چاپ فولدر نمونه جنس 2لت,3لت,کالرچارت سایز دلخواه          

3) کاتالوگ و فولدر در طرح و نقش های مختلف

            دنیای نو طراحی و چاپ فولدر نمونه جنس 2لت,3لت,کالرچارت سایز دلخواه                      دنیای نو طراحی و چاپ فولدر نمونه جنس 2لت,3لت,کالرچارت سایز دلخواه    

     

                  دنیای نو طراحی و چاپ فولدر نمونه جنس 2لت,3لت,کالرچارت سایز دلخواه                              دنیای نو طراحی و چاپ فولدر نمونه جنس 2لت,3لت,کالرچارت سایز دلخواه

برای اطلاع از لیست قیمت کاتالوگ، فولدر های نمونه (کالرچارت) و فولدر در اندازه و شکل دلخواه با طراحی، چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس بگیرید.