Image
 • 1 چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • 2 چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • 3 چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • 4 چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • 5 چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALkAAADICAYAAAC000A4AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAApklEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQsvoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4GdDBgAB9TfiTQAAAABJRU5ErkJggg== چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALkAAADICAYAAAC000A4AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAApklEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQsvoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4GdDBgAB9TfiTQAAAABJRU5ErkJggg== چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALkAAADICAYAAAC000A4AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAApklEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQsvoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4GdDBgAB9TfiTQAAAABJRU5ErkJggg== چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALkAAADICAYAAAC000A4AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAApklEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQsvoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4GdDBgAB9TfiTQAAAABJRU5ErkJggg== چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALkAAADICAYAAAC000A4AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAApklEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQsvoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4GdDBgAB9TfiTQAAAABJRU5ErkJggg== چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALkAAADICAYAAAC000A4AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAApklEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQsvoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4GdDBgAB9TfiTQAAAABJRU5ErkJggg== چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALkAAADICAYAAAC000A4AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAApklEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQsvoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4GdDBgAB9TfiTQAAAABJRU5ErkJggg== چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALkAAADICAYAAAC000A4AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAApklEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQsvoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4GdDBgAB9TfiTQAAAABJRU5ErkJggg== چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALkAAADICAYAAAC000A4AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAApklEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQsvoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4GdDBgAB9TfiTQAAAABJRU5ErkJggg== چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALkAAADICAYAAAC000A4AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAApklEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQsvoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4GdDBgAB9TfiTQAAAABJRU5ErkJggg== چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALkAAADICAYAAAC000A4AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAApklEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQsvoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4GdDBgAB9TfiTQAAAABJRU5ErkJggg== چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALkAAADICAYAAAC000A4AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAApklEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQsvoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4GdDBgAB9TfiTQAAAABJRU5ErkJggg== چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALkAAADICAYAAAC000A4AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAApklEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQsvoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4GdDBgAB9TfiTQAAAABJRU5ErkJggg== چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALkAAADICAYAAAC000A4AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAApklEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQsvoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4GdDBgAB9TfiTQAAAABJRU5ErkJggg== چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALkAAADICAYAAAC000A4AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAApklEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQsvoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4GdDBgAB9TfiTQAAAABJRU5ErkJggg== چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALkAAADICAYAAAC000A4AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAApklEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQsvoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4GdDBgAB9TfiTQAAAABJRU5ErkJggg== چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALkAAADICAYAAAC000A4AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAApklEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQsvoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4GdDBgAB9TfiTQAAAABJRU5ErkJggg== چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALkAAADICAYAAAC000A4AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAApklEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQsvoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4GdDBgAB9TfiTQAAAABJRU5ErkJggg== چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALkAAADICAYAAAC000A4AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAApklEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQsvoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4GdDBgAB9TfiTQAAAABJRU5ErkJggg== چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALkAAADICAYAAAC000A4AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAApklEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQsvoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4GdDBgAB9TfiTQAAAABJRU5ErkJggg== چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALkAAADICAYAAAC000A4AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAApklEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQsvoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4GdDBgAB9TfiTQAAAABJRU5ErkJggg== چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALkAAADICAYAAAC000A4AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAApklEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQsvoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4GdDBgAB9TfiTQAAAABJRU5ErkJggg== چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALkAAADICAYAAAC000A4AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAApklEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQsvoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4GdDBgAB9TfiTQAAAABJRU5ErkJggg== چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALkAAADICAYAAAC000A4AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAApklEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQsvoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4GdDBgAB9TfiTQAAAABJRU5ErkJggg== چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALkAAADICAYAAAC000A4AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAApklEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQsvoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4GdDBgAB9TfiTQAAAABJRU5ErkJggg== چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
Image
Image
Image

دنیای تبلیغات

45ثقیبل.jpg

چاپ سیلک

آذر 15, 1402
چاپ سیلک‌اسکرین یا «چاپ سیلک» روشی برای چاپ تصویر است در این روش از پارچه با توری با سوراخ‌های بسیار ریز استفاده می‌شود. توری در قابی ثابت می‌شود. تصویر مورد نظر روی این…
6254.jpg

تاریخچه هوش مصنوعی در ایران

آذر 13, 1402
اختراع ماشین تورینگ در خلال جنگ جهانی دوم باعث شد تا سفری بدون انتها آغاز شود. مقصود توسعه روزافزون هوش مصنوعی، تفکر پیوسته بشر پیرامون آن و انباشت هر چه بیشتر دانش و…
استراتژی-دیجیتال-مارکتینگ-چیست.jpg

بازاریابی رشد چیست و چه مزایایی برای کسب و کارها دارد؟

آذر 08, 1402
بازاریابی رشد یا Growth Marketing یک رویکرد جامع و مبتنی بر داده در بازاریابی است. این نوع دیجیتال مارکتینگ بر روی کل قیف تمرکز می کند (و نه فقط بالای قیف). این نوع…
بلذبب.jpg

چاپ ساک دستی پارچه ای

آذر 06, 1402
ساک دستی پارچه ای یکی از بهترین اقلام جهت حمل راحت تر انواع بسته بندی های سنگین به شمار می آید. در ادامه شما را با ساک دستی پارچه ای و مزایای آن آشنا خواهیم کرد. ساک…

اخبار روز

چین در پی تسخیر صنعت چاپ جهان

در دنیای امروز دیگر کمتر صنعتی را بتوان یافت که چینی‌ها آن را از آن خود نکرده باشند و یا دست کم، وارد آن نشده باشند. با رشد روز افزون تکنولوژی‌های دیجیتال و استفاده از کامپیوتر وکاربرد دیوانه واراین...

ادوبی نسخه تحت وب فتوشاپ را به همراه ابزار هوش مصنوعی منتشر کرد

ادوبی در جریان رویداد Code Conference 2023 از عرضه‌ی نسخه‌ی تحت وب نرم‌افزار فوتوشاپ خبر داد. این نسخه از ماه ژوئن ۲۰۲۲ حدود یک سال به صورت آزمایشی در دسترس برخی از کاربران قرار گرفته بود اما حالا...

ایران در حوزه چاپ چیزی از دیگر کشورها کم ندارد

تهران- ایرنا- تولیدکننده نوشت‌افزار ملی با تاکید بر اینکه ایران در حوزه چاپ چیزی از دیگر کشورها کم ندارد، گفت: برگزاری نمایشگاه آینده چاپ ایران کمک می‌کند، آخرین فناورها و دستاوردهای روز جهان و...

هویت اتحادیه چاپخانه‌داران تهران حفظ شود/لزوم پرهیز از تصمیمات احساسی و شعارهای بی‌پشتوانه

تهران- ایرنا- رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت چاپ و بسته‌بندی ایران با تاکید بر اینکه منافع اقتصادی حاصل از ادغام اتحادیه چاپخانه‌داران، لیتوگرافان و صحافان تهران که اخیرا مطرح شده باید به صورت...

بسته‌بندی و نمانام، ضعف مهم صنعت خرمای جنوب کرمان

جیرفت- ایرنا- جنوب کرمان با ۳۰ هزار هکتار سطح زیر کشت خرما دومین تولیدکننده این محصول در کشور است اما به دلیل ضعف بسته بندی و بازاریابی بسیاری از محصولات آن به خوبی شناخته نشده و توسط دیگر استان ها بسته بندی و به فروش...

چاپخانه‌ها میراث‌دار فرهنگی در کردستان هستند

سنندج - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان گفت: گردش مالی صنعت چاپ بسیار بیشتر از عرصه‌های دیگر است و چاپخانه‌ها میراث‌دار فرهنگی در کردستان هستند. صنعت چاپ در طول تاریخ بر بسیاری از حوزه‌های فرهنگ و هنر و...

۵۰ درصد نیاز کاغذ ایران در همکاری با شرکت چینی تامین می‌شود

  تهران- ایرنا- رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت چاپ درباره همکاری ایران با شرکت تولید کاغذ چن‌مینگ بیان کرد: ارتباط خوبی با تولیدکننده مواد کاغذی و سلولزی چین برقرار کردیم. این شرکت...

شناسایی آلودگی بسته‌های مواد غذایی بدون نیاز به باز کردن

تهران - ایرنا - محققان یک سیستم بسته‌بندی مواد غذایی ارائه کردند که می‌تواند آلودگی سالمونلا را در غذاهای بسته‌بندی شده بدون نیاز به باز کردن یا دستکاری محصولات تشخیص دهد.‌در دنیای به‌ هم پیوسته...

پرچم‌داری چاپ ایران در دروپا 2024

اتحادیه چاپخانه داران تهران برای اولین بار در تاریخ فعالیت این تشکل صنفی، اقدام به برگزاری توری تخصصی برای بازدید از بزرگترین رویداد چاپی جهان کرده است. نمایشگاه چاپ و بسته بندی دوسلدورف آلمان هر...

رشد ۴ درصدی تولیدات کاغذ و بسته‌بندی در سه‌ماهه نخست امسال

تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر صنایع سلولزی، چاپ و نوشت‌افزار وزارت صمت از رشد ۴ درصدی تولیدات کاغذ و بسته‌بندی در سه‌ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: افزایش آمار تولید همچنین نشان‌دهنده احیای واحدهای راکد و...
Image

تالیفات دنیای نو

Image

پیشنهادات دنیای نو

tb.php?src=%2Fimages%2Foff چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو

10 درصد تخفیف اقلام چاپ عمومی

برای مشاهده تعرفه ها روی تصاویر زیر کلیک نمائید :
5

5 درصد تخفیف ویژه اعضاء سایت

پیشنهاد ویژه دنیای نو : در صورت عضویت در سایت دنیای نو از 5 درصد تخفیف ویژه اعضاء برخوردار شوید.
namayeshgah-news

10 درصد تخفیف ویژه جهت کلیه شرکت کنندگان در نمایشگاه بین المللی سال 1402

10 درصد تخفیف ویژه جهت کلیه شرکت کنندگان در نمایشگاه بین المللی سال 1402 تقویم نمایشگاهی سال 1402
4

10 درصد تخفیف جهت سفارش بالای 500/000/000ریال

پیشنهاد ویژه دنیای نو : در صورت سفارش بالای پنجاه میلیون ریال ریال از تخفیف ویژه 10 درصدی برخوردار شوید.
tb.php?src=%2Fimages%2FASD3 چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو

طراحی رایگان

در صورت سفارش بیش از دویست میلیون ریال از طراحی رایگان برخوردار شوید .

عضویت در خبرنامه دنیای نو

عضویت