خود نویس تبلیغاتی

خودنویس تبلیغاتی یک هدیه تبلیغاتی نفیس می باشد که در نمایشگاه ها ،همایش ها و ...مورد استفاده قرار می گیرد .مجموعه طراحی،چاپ و تبلیغات دنیای نو عرضه کننده انواع خودنویس تبلیغاتی در طرح های مختلف می باشد . خودنویس تبلیغاتی را با جعبه های مختلف نیز می توان ارائه کرد .روی خودنویس تبلیغاتی طرح یا لوگو شرکت را با استفاده از لیزر حکاکی می کنند .

خودنویس تبلیغاتی به دو دسته خودنویس ارزان و خودنویس اعلاء تقسیم می شود.

 

الف)خودنویس تبلیغاتی ارزان :

نمونه خودنویس تبلیغاتی ارزان با کد مربوطه در زیر ملاحظه می نمایید.

                                                                              

  خودنویس ارزان کد:             خودنویس ارزان کد:             خودنویس ارزان کد:                  خودنویس ارزان کد:    

          k-a-4                                  k-a-3                                   k-a-2                              k-a-1

ب) خودنویس تبلیغاتی اعلاء:

خودنویس تبلیغاتی اعلاء یک هدیه تبلیغاتی مدیریتی محسوب می شود که می تواند می توان خودنویس اعلا همراه با جعبه های نفیس ارائه کرد.

                                                                    

  خودنویس اعلاء کد:          خودنویس اعلاء کد:                 خودنویس اعلاء کد:                     خودنویس اعلاء کد:                     خودنویس اعلاء کد:                        خودنویس اعلاء کد:

k-a-6                                       k-a-5                                      k-a-4                                        k-a-3                                       k-a-2                                k-a-1          


               

ست ملزومات خودنویس کد:                                                  ست ملزومات خودنویس کد:       

k-a-8                                                                                   k-a-7                                                                                                                                     

جهت اطلاع از لیست قیمت خودنویس تبلیغاتی اعلاء و خودنویس تبلیغاتی ارزان با مجموعه طراحی چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید.