جهت تشویق ، تشکر ، تبریک و یادبود حضور سازمان ، گروه و یا فرد خاص به منظور شرکت در مراسم ، سمینار ،عمل خاص و... از تندیس استفاده می شود و به صورت حجم سه بعدی می باشد و معمولا در انواع مختلف مانند تندیس شیشه ای، تندیس پلکسی، تندیس چوبی و فلزی و تندیس ترکیبی تولید می گردد.
 
 I )تندیس شیشه ای:

در مجموعه طراحی، چاپ و تبلیغات دنیای نو ابتدا طرح مورد نظر بصورت     (سه بعدی)توسط طراحان حرفه ای، طراحی و تایید می شود و سپس توسط پیشرفته ترین دستگاه های لیزر، طرح کامپیوتری تایید شده برش و حکاکی می گردد دنیای نو قابلیت تولید سه بعدی تندیس های شیشه ای را دارد.
تندیس های شیشه ای در سایزهای مختلف تولید می گردد. امکان حکاکی تصویر روی تندیس شیشه ای نیز وجود دارد.
الف) انواع سایز

A)تندیس سایز کوچک
                       
B)تندیس سایز متوسط
                       
C)تندیس سایز بزرگ 

      

تندیس شیشه ای مدلL404       تندیس شیشه ای مدل    310L              تندیس شیشه ای مدل   307L         تندیس شیشه ای مدل  L501

 

       

تندیس شیشه ای مدل   405L       تندیس شیشه ای مدل 402L      تندیس شیشه ای مدل 401L             تندیس شیشه ای مدل L403

 

       

تندیس شیشه ای مدل 409L          تندیس شیشه ای مدل308L         تندیس شیشه ای مدل L505                      تندیس شیشه ای مدل 504L

 

 

جهت اطلاع از لیست قیمت تندیس شیشه ای با مجموعه طراحی ،چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید.

 ب)انواع چاپ در تندیس شیشه ای

A)حکاکی روی تندیس

در تندیس های شیشه ای با استفاده از دستگاه های پیشرفته لیزر امکان حکاکی و برش وجود دارد.

                            

                                      

                                   

                              

                                           

B) چاپ رنگی

با استفاده از دستگاه های مخصوص چاپ رنگی  روی شیشه، می توان چاپ رنگی روی تندیس را ایجاد کرد.

                                                            

جهت اطلاع از لیست قیمت حکاکی و چاپ روی تندیس شیشه ای با مجموعه طراحی، چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید.

II) تندیس پلکسی گلاس با جعبه اعلاء:

تندیس پلکسی گلاس در سایز های مختلف تولید می گردد.ابتدا طرح مورد نظر توسط طراحان حرفه ای طراحی و تایید از مشتری گرفته می شود سپس با استفاده از دستگاه های پیشرفته لیزر حکاکی و برش انجام می گیرد.در تندیس پلکسی بنا به سلیقه و زیبایی کار می توان فلز نیز به کار برد.

الف)سایز کوچک : حداکثر سایز 20  *15 عرض پایه 7

ب) سایز بزرگ : سایز 25*17.5 عرض پایه 10 تا سایز 20*30 عرض پایه 12

            

تندیس پلکسی گلاس مدل TP1    تندیس پلکسی گلاس مدلTP2    تندیس پلکسی گلاس مدلTP3  تندیس پلکسی گلاس مدل TP4   تندیس پلکسی گلاس مدل TP 5   تندیس پلکسی گلاس مدلTP6

                                             

        تندیس پلکسی گلاس مدلTP7                          تندیس پلکسی گلاس مدلTP8                          تندیس پلکسی گلاس مدلTP9

                                          

              تندیس پلکسیTP10                          تندیس پلکسیTP11                     تندیس پلکسیTP12                      تندیس پلکسیTP13

                                     

             تندیس پلکسیTP14                             تندیس پلکسیTP17                 تندیس پلکسیTP15                    تندیس پلکسیTP16

                           

              تندیس پلکسیTP21                             تندیس پلکسیTP20                تندیس پلکسیTP19                        تندیس پلکسیTP18

                                                

                تندیس پلکسیTP26                    تندیس پلکسTP25                تندیس پلکسیTP23                    تندیس پلکسیTP22  


                                           

               تندیس پلکسیTP31            تندیس پلکسیTP30            تندیس پلکسیTP29        تندیس پلکسیTP28         تندیس پلکسیTP27  

جهت اطلاع از لیست قیمت تندیس پلکسی گلاس با مجموعه طراحی،چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید.

 

تندیس حجمی چوبی-فلزی

در ساخت تندیس های حجمی چوب و فلز ابتدا با آگاهی از ایده مشتری طراحی توسط طراحان حرفه ای دنیای نو آغاز شده و پس از تایید طرح توسط مشتری کار ساخت تندیس حجمی چوب و فلز انجام می گیرد و در مراحل ساخت تندیس های حجمی چوب و فلز از دستگاه های لیزر، برش، فرز استفاده می شود. تندیس های حجمی چوب و فلز در سایز های مختلف تولید می گردد

الف )تندیس چوبی ،فلزی کوچک سایز 20*15 عرض پایه 7

ب)تندیس چوبی،فلزی بزرگ سایز 25*7.5 عرض پایه10 تا 30*20 عرض پایه  12

 

                                          

         تندیس چوب و فلز مدل: TH1       تندیس چوب و فلز مدل:  TH2            تندیس چوب و فلز مدل:TH3      تندیس چوب و فلز مدل:  TH4

                      

         تندیس چوب و فلز مدل: TH5       تندیس چوب و فلز مدل:  TH6            تندیس چوب و فلز مدل:TH8      تندیس چوب و فلز مدل:  TH13

 

                                                                        

         تندیس چوب و فلز مدل: TH12       تندیس چوب و فلز مدل:  TH11            تندیس چوب و فلز مدل:TH10      تندیس چوب و فلز مدل:  TH9

 

                                

         تندیس چوب و فلز مدل: TH14       تندیس چوب و فلز مدل:  TH15            تندیس چوب و فلز مدل:TH16      تندیس چوب و فلز مدل:   TH17  

جهت اطلاع از لیست قیمت تندیس های حجمی چوب و فلز با مجموعه طراحی چاپ و تبلیغات دنیا ی نو تماس حاصل نمایید.

تندیس ترکیبی

مجموعه طراحی، چاپ و تبلیغات دنیای نو با به کارگیری طراحان حرفه ای و در هم آمیختن مواد مختلف متنند پلکسی گلاس، چوب، فلز، سنگ، سفال و با استفاده از دستگاه های پیشرفته لیزر، برش و فرز، تندیس های ترکیبی زیبا و تاثیر گذار تولید می کند. تندیس ترکیبی در سایز های مختلف طراحی و تولید می گردد.

A) تندیس ترکیبی کوچک سایز 20*15 عرض پایه7

B)تندیس ترکیبی بزرگ سایز25*17.5 عرض پایه 12

         

           تندیس ترکیبی مدل: TT1                        تندیس ترکیبی مدل: TT2                          تندیس ترکیبی مدل: TT3                             تندیس ترکیبی مدل: TT4

                                                 

           تندیس ترکیبی مدل: TT8                    تندیس ترکیبی مدل:TT7                         تندیس ترکیبی مدل: TT6                          تندیس ترکیبی مدل: TT5


                               

           تندیس ترکیبی مدل: TT9                   تندیس ترکیبی مدل: TT10                        تندیس ترکیبی مدل: TT11                             تندیس ترکیبی مدل: TT12

جهت اطلاع از لیست قیمت تندیس ترکیبی با مجموعه طراحی چاپ و تبلیغاتی دنیای نو تماس حاصل نمایید.