مجموعه طراحی، چاپ و تبلیغات دنیای نو در زمینه ماکت سازی با چوب ، پلکسی ، مقوا ، یونولیت ، ترکیبی و... نیز فعالیتهای چشم گیری دارد که معمولا این ماکتها جهت پروژه های عمرانی یا صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

ماکتها معمولاً در چهار سایز :     I)کوچک        II )متوسط            III )بزرگ         IV ) میدانی می باشند.
ماکت های تبلیغاتی سه بعدی با حجم و اندازه های متنوع، ثابت و متحرک طراحی و تولید می گردد.

        

                           ماکت پروژه عمرانی 4                           ماکت پروژه عمرانی 3                                    ماکت پروژه عمرانی2

 

            

                               ماکت پروژه عمرانی1                          ماکت پروژه عمرانی5                                    ماکت پروژه عمرانی6

 

                 

                      ماکت پروژه عمرانی7                               ماکت پروژه عمرانی 8                                       ماکت پروژه عمرانی9

 

                 

                  ماکت پروژه عمرانی10                                  ماکت پروژه عمرانی 12                                          ماکت پروژه عمرانی11

 

 

                

                          ماکت حجمی تبلیغاتی 1                         ماکت حجمی تبلیغاتی روغن 2                ماکت حجمی تبلیغاتی  3                     ماکت حجمی تبلیغاتی4 

                        

                             ماکت حجمی تبلیغاتی استک                            ماکت تبلیغاتی آیدین                                                        ماکت حجمی وایت

 

                

                         ماکت  صنعتی  1                                               ماکت  صنعتی 2                                                          ماکت حجمی تبلیغاتی تک

                   

 

                 ماکت حجمی صنعتی  3                                                   ماکت حجمی بیلبورد 1                                                  ماکت حجمی بیلبورد 2

 

                           

                       ماکت  زیبا سازی                                                             ماکت پلکسی                                                        ماکت حجمی بیلبورد

جهت اطلاع از لیست قیمت ماکت های حجمی تبلیغاتی ،ماکت های پروژه های عمرانی ،ماکت های تبلیغاتی با مجموعه طراحی چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید.