ماکت سازی (ماکت های تبلیغاتی)

مجموعه طراحی، چاپ و تبلیغات دنیای نو در زمینه ماکت سازی با چوب ، پلکسی ، مقوا ، یونولیت ، ترکیبی و... نیز فعالیتهای چشم گیری دارد که معمولا این ماکتها جهت پروژه های عمرانی یا صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

ماکتها معمولاً در چهار سایز :     I)کوچک        II )متوسط            III )بزرگ         IV ) میدانی می باشند.

ماکت های تبلیغاتی سه بعدی با حجم و اندازه های متنوع، ثابت و متحرک طراحی و تولید می گردد.

1-ماکت پروژه عمرانی     

2- ماکت پروژه عمرانی  

 

    3- ماکت پروژه عمرانی

4-ماکت پروژه عمرانی

    

5-ماکت پروژه عمرانی

6-ماکت پروژه عمرانی

7-ماکت پروژه عمرانی

 8-ماکت پروژه عمرانی  

      9-ماکت پروژه عمرانی

10-ماکت پروژه عمرانی 

  11-ماکت پروژه عمرانی 

12-ماکت پروژه عمرانی

1-ماکت حجمی تبلیغاتی 

2-ماکت حجمی تبلیغاتی روغن    

3-ماکت حجمی تبلیغاتی   

4-ماکت حجمی تبلیغاتی

     

5-ماکت حجمی تبلیغاتی استک 

6- ماکت تبلیغاتی آیدین 

7-ماکت حجمی وایت

 

8-ماکت  صنعتی

   1- ماکت  صنعتی

2- ماکت حجمی تبلیغاتی تک

3-ماکت حجمی صنعتی 

4-  ماکت حجمی بیلبورد

5-ماکت حجمی بیلبورد 

 6- ماکت  زیبا سازی    

7-ماکت پلکسی  

8-ماکت حجمی بیلبورد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
جهت اطلاع از لیست قیمت ماکت های حجمی تبلیغاتی ،ماکت های پروژه های عمرانی ،ماکت های تبلیغاتی با مجموعه طراحی چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید.