24-16 ) آفتاب گیر ماشین : یکی از هدایای تبلیغاتی پرفروش و پرکاربرد آفتابگیر ماشین می باشد زیرا معمولا روی اتومبیل و در معرض عموم قرار میگیرد ، آفتابگیرهای بغل نیز می تواند به طور دائم در حال نمایش قرار گیرد ، در نتیجه با توجه به قیمت مناسب آفتابگیر بک هدیه تبلیغاتی تاثیرگذار می باشد ، دنیای نو بزرگترین مرکز تولید کننده انواع آفتابگیر ، اتومبیل عینکی ، آفتاب گیر ماشین دایره ای ، آفتابگیر اتومبیل مربعی ، آفتاب گیر خودرو یک تکه ، آفتابگیر شیشه بغل ماشین نیز می باشد . 

I ) آفتابگیر پارچه ای ماشین : آفتابگیر ماشین معمولا از جنس پارچه شمعی می باشد که امکان چاپ لوگو به صورت چاپ سیلک روی آفتابگیر
اتومبیل وجود دارد و بدون کاور و با کاور عرضه می گردد .

الف) آفتاب گیر جلو ماشین

 آفتاب گیر جلو ماشین آفتابگیر پارچه ای ماشین        

       آفتابگیر اتومبیل مربع

           آفتابگیر اتومبیل دایره ای   

                                                                  آفتابگیر اتومبیل دایره ای

آفتاب گیر جلو اتومبیل لبه صورت مربعی یا دایره ( عینکی ) می باشد .

ب ) آفتاب گیر عقب یک تکه پرده ای ماشین

  آفتاب گیر عقب یک تکه پرده ای ماشین

             آفتابگیر ماشین یک تکه

پ ) آفتاب گیر بغل ماشین : آفتابگیر بغل ماشین به صورت جفتی بدون کاور و با کاور عرضه می گردد . 

  آفتاب گیر بغل ماشین 

ت) آفتابگیرپرده ای عقب اتومبیل

A ) آفتابگیر 1 تکه پرده ای ماشین                               B ) آفتابگیر 2 تکه پرده ای اتومبیل
 

    آفتابگیر 1 تکه پرده ای ماشین              آفتابگیر 2 تکه پرده ای اتومبیل

II ) آفتاب گیر مقوائی اتومبیل : آفتابگیر مقوایی ماشین روی مقوا به صورت تمام رنگی چاپ گردیده و سپس بر روی کارتن 3 لا لمینت می گردد و امکان چاپ به صورت یکرو و دورو می باشد .    

  آفتاب گیر مقوائی اتومبیل                                                                                     

جهت اطلاع از لیست قیمت آفتابگیر ماشین عینکی ، آفتابگیر ماشین جلو ، آفتابگیر ماشین مربعی ، دایره ای،آفتابگیر ماشین یک تکه عقب با مجموعه طراحی چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید .