24-45 ) باد بزن تبلیغاتی :

بادبزن تبلیغاتی شامل بادبزن پلاستیکی، بادبزن مقوایی، بادبزن چوبی، بادبزن کاغذی، بادبزن آکاردئونی، بادبزن باطری دارمی باشد.

I  ) بادبزن پلاستیکی

 بادبزن پلاستیکی   بادبزن پلاستیکی تبلیغاتی    

در بادبزن پلاستیکی طرح روی لیبل چاپ می گردد سپس روی بادبزن چسبانده می شود.

II  ) بادبزن مقوایی

                       بادبزن مقوایی        

بادبزن مقوایی روی مقوا 300 گرم به بالا چاپ می شود و بوسیله قالب تیغ به شکل دلخواه درآید .

III ) بادبزن چوبی آکاردئونی

بادبزن چوبی آکاردئونی    بادبزن چوبی آکاردئونی تبلیغاتی     

IV ) بادبزن کاغذی آکاردئونی

               بادبزن کاغذی آکاردئونی             

V ) بادبزن باطری دار

                                              بادبزن باطری دار 

جهت اطلاع از لیست قیمت بادبزن تبلیغاتی پلاستیکی، لیست قیمت بادبزن مقوایی، لیست قیمت بادبزن چوبی، لیست قیمت بادبزن کاغذی، لیست قیمت بادبزن باطری دار با مجموعه طراحی، چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل فرمائید.