24-47 ) در بازکن تبلیغاتی : در باز کن تبلیغاتی در شکل های مختلف شامل : دایره ، بیضی و فانتزی ارائه می گردد و یک هدیه تبلیغاتی مناسب جهت رستوران ها ، فست فودها و ... می باشد .

I ) در بازکن دایره تبلیغاتی

                                                             در بازکن دایره تبلیغاتی

II ) در بازکن بیضی تبلیغاتی

                         در بازکن بیضی تبلیغاتی                          در بازکن بیضی

III ) در بازکن فانتزی تبلیغاتی

     در بازکن فانتزی تبلیغاتی           در بازکن فانتزی          

                MODEL : DF/3                                              MODEL : DF/2                          MODEL : DF/1

         در بازکن تبلیغاتی فانتزی

                MODEL : DF/6                                       MODEL : DF/5                                 MODEL : DF/4

جهت اطلاع از لیست قیمت دربازکن تبلیغاتی با مجموعه طراحی چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمائید .