24-27 ) مگنت تبلیغاتی ( اتیکت مگنتی ) : دنیای نو بزرگترین مرکز تولید کننده مگنت های تبلیغاتی می باشد ، مگنت آهنربایی شامل چاپ 4رنگ در ابعاد و اشکال مختلف می باشد که یک طرف آن آهنربائی بوده و جهت تبلیغات استفاده می شود . مگنت تبلیغاتی کاربردهای مختلفی دارد و انواع کارائی آن عبارتند از وایت برد کوچک ، وسایل بازی و کمک آموزشی ، کارت ویزیت آهنربایی ، دفترچه تلفن آهنربایی و منو غذای آهنربایی ، قاب عکس مگنتی ، مگنت رو یخچالی ، کارت اشتراک مگنتی ، تقویم مگنتی می باشد .

I ) وایت برد کوچک مگنتی                                                   II ) وسایل بازی و کمک آموزشی مگنتی (آهنربایی) 

وایت برد کوچک مگنتی                         وسایل بازی و کمک آموزشی مگنتی

III ) کاربردی : قاب عکس مگنتی                                            VI ) تبلیغات محصولات تولیدی مگنتی

قاب عکس مگنتی                                   تبلیغات محصولات تولیدی مگنتی

V ) کارت ویزیت آهنربایی مگنتی                                              VI ) تبلیغات محصولات تولیدی مگنتی

کارت ویزیت آهنربایی مگنتی                        تبلیغات محصولات مگنتی

VII ) منو غذا مگنتی                                                              VIII ) دفترچه تلفن مگنتی جیبی

منو غذا مگنتی         دفترچه تلفن مگنتی جیبی

 

جهت اطلاع از لیست قیمت مگنت تبلیغاتی،لیست قیمت وایت برد مگنتی ، لیست قیمت وسایل بازی مگنتی ، لیست قیمت قاب عکس مگنتی لیست قیمت تقویم مگنتی ، لیست قیمت اشانتیون مگنتی ، لیست قیمت ویزیت آهنربایی ( مگنتی ) ، منوی غذای مگنـتی و لیـست قیمت دفتر تلفن با مجموعه طراحی چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمائید .