تبلیغات حجمی

در تبلیغات حجمی با استفاده از شکل محصول ماکت بزرگ آن را ساخته، سپس نصب آن روی پایه (اختصاصی یا عمودی مانند: ایستگاههای اتوبوس،میادین و...) انجام می پذیرد.مجموعه طراحی ،چاپ و تبلیغات دنیای نو جهت اثر بخش بودن تبلیغ و ماندگاری محصول در ذهن مخاطب با ساخت ماکت های حجمی این امر را تحقق می بخشد . تبلیغات حجمی یا ماکت های حجمی تاثیر بسیار زیادی روی مخاطب می گذارد.

     

    

جهت دریافت لیست قیمت تبلیغات حجمی با مجموعه طراحی،چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید .