نورپردازی محیطی

 مجموعه طراحی چاپ و تبلیغات دنیای نو مجری نور پردازی محیطی و نمای ساختمان ها می باشد . در واقع نور پردازی محیطی بازسازی فضای خارجی می شود،نورپردازی محیطی قوانین ویژه ای دارد و استاندارد های خاصی را می طلبد .در نور پردازی محیطی از فیبر نوری استفاده می شود زیرا مصرف برق آن کم می باشد و فاقد جریان الکتریکی هستند.

    

   

جهت دریافت لیست قیمت نورپردازی محیطی با مجموعه طراحی،چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس بگیرید.