پایه چسب تبلیغاتی(جاچسبی)

24-53 ) پایۀ چسب -جا چسبی تبلیغاتی : پایه چسب یا جا چسبی در مدل های و جنس های مختلف چوبی ، شیشه ای ، پلکسی ، فانتزی و پلاستیکی عرضه می گردد .

I ) جا چسبی چوبی تبلیغاتی :

                                                      جا چسبی چوبی تبلیغاتی   

                                                                    MODEL : PW/1

II ) جا چسبی پلکسی :

   جا چسبی پلکسی     جا چسبی پلکسی تبلیغاتی      جاچسبی تبلیغاتی پلکسی

                MODEL : PS/3                                  MODEL : PS/2                                        MODEL : PS/1

III ) جا چسبی پلاستیکی تبلیغاتی :

جا چسبی پلاستیکی    جا چسبی پلاستیکی تبلیغاتی        جا چسبی

            MODEL : PP/4                     MODEL : PP/3                 MODEL : PP/2                          MODEL : PP/1

  جا چسبی تبلیغاتی رنگی                     

            MODEL : PP/8                     MODEL : PP/7                 MODEL : PP/6                          MODEL : PP/5

جا چسبی پلاستیکی رومیزی        

             MODEL : PP/11                               MODEL : PP/10                                           MODEL : PP/9

V ) پایه چسب فانتزی :                 

   پایه چسب فانتزی                     پایه چسب فانتزی تبلیغاتی

                    MODEL : PF/3                                    MODEL : PF/2                                  MODEL : PF/1

IV ) پایه چسب چند کارۀ پلاستیکی :

                 پایه چسب چند کارۀ پلاستیکی             پایه چسب چند کارۀ

                                       MODEL : PC/2                                            MODEL : PC/1             

جهت اطلاع از لیست قیمت پایه چسب یا جا چسبی های چوبی ، شیشه ای ، پلکسی ، پلاستیکی و چند کاره با مجموعه طراحی ، چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمائید .