تندیس

جهت تشویق ، تشکر ، تبریک و یادبود حضور سازمان ، گروه و یا فرد خاص به منظور شرکت در مراسم ، سمینار ،عمل خاص و... از تندیس استفاده می شود و به صورت حجم سه بعدی می باشد و معمولا در انواع مختلف مانند تندیس شیشه ای، تندیس پلکسی، تندیس چوبی و فلزی و تندیس ترکیبی تولید می گردد.
 

I )تندیس شیشه ای:

در مجموعه طراحی، چاپ و تبلیغات دنیای نو ابتدا طرح مورد نظر بصورت (سه بعدی) توسط طراحان حرفه ای، طراحی و تایید می شود و سپس توسط پیشرفته ترین دستگاه های لیزر، طرح کامپیوتری تایید شده برش و حکاکی می گردد دنیای نو قابلیت تولید سه بعدی تندیس های شیشه ای را دارد.
تندیس های شیشه ای در سایزهای مختلف تولید می گردد. امکان حکاکی تصویر روی تندیس شیشه ای نیز وجود دارد.

الف) انواع سایز

A)تندیس سایز کوچک 15* 10 ارتفاع 7
                       
B)تندیس سایز متوسط  20*15 ارتفاع 10
                       
C)تندیس سایز بزرگ  25*17.5 ارتفاع 7 تا 30*20 ارتفاع 12

149-1 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

تندیس شیشه ای مدلL-404 

149-2 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

تندیس شیشه ای مدلL-310

149-3 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

 تندیس شیشه ای مدلL-307

 

149-4 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

  تندیس شیشه ای مدلL-501

149-5 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

تندیس شیشه ای مدلL-405

149-6 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

 تندیس شیشه ای مدلL-402

149-7 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

 تندیس شیشه ای مدلL-401

149-8 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

  تندیس شیشه ای مدلL-403

149-9 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

تندیس شیشه ای مدلL-409

149-10 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

 

تندیس شیشه ایL-308

149-11 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

 تندیس شیشه ای مدلL-505

 149-12 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

 تندیس شیشه ای مدلL-504

 

   

جهت اطلاع از لیست قیمت تندیس شیشه ای با مجموعه طراحی ،چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید.

ب)انواع چاپ در تندیس شیشه ای

A)حکاکی روی تندیس

در تندیس های شیشه ای با استفاده از دستگاه های پیشرفته لیزر امکان حکاکی و برش وجود دارد.

                  150-1 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو           150-2 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

             150-3 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو            150-6 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو              150-5 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو  

            150-4 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو          150-7 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو              150-8 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو  

             150-10 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو         150-11 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو           150-12 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

                                  150-13 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو           150-14 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

B) چاپ رنگی

با استفاده از دستگاه های مخصوص چاپ رنگی  روی شیشه، می توان چاپ رنگی روی تندیس را ایجاد کرد.

                                                          150-15 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو   150-16 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

جهت اطلاع از لیست قیمت حکاکی و چاپ روی تندیس شیشه ای با مجموعه طراحی، چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید.

 

II) تندیس پلکسی گلاس با جعبه اعلاء:

تندیس پلکسی گلاس در سایز های مختلف تولید می گردد.ابتدا طرح مورد نظر توسط طراحان حرفه ای طراحی و تایید از مشتری گرفته می شود سپس با استفاده از دستگاه های پیشرفته لیزر حکاکی و برش انجام می گیرد.در تندیس پلکسی بنا به سلیقه و زیبایی کار می توان فلز نیز به کار برد.

الف)سایز کوچک : حداکثر سایز 20  *15 عرض پایه 7

ب) سایز بزرگ : سایز 25*17.5 عرض پایه 10 تا سایز 20*30 عرض پایه 12

 

 

 

 

151-1 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

تندیس پلکسی گلاس مدل TP1

151-2 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

تندیس پلکسی گلاس مدلTP2

151-3 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

تندیس پلکسی گلاس مدلTP3 

151-4 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

تندیس پلکسی گلاس مدل TP4

151-5 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

تندیس پلکسی گلاس مدل TP 5 

 

151-6 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

تندیس پلکسی گلاس مدلTP6

151-7 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

تندیس پلکسی گلاس مدلTP7     

151-8 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

تندیس پلکسی گلاس مدلTP8       

151-9 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

تندیس پلکسی گلاس مدلTP9

151-10 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

تندیس پلکسیTP10

151-11 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

تندیس پلکسیTP11  

151-12 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

تندیس پلکسیTP12    

              

    

151-13 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

تندیس پلکسیTP13

 

151-1-1 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

تندیس پلکسیTP14  

151-1-2 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

تندیس پلکسیTP17  

151-1-3 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

تندیس پلکسیTP15  

151-1-4 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

تندیس پلکسیTP16

151-1-5 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

تندیس پلکسیTP21  

                                                

     

151-1-6 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

تندیس پلکسیTP20  

 

151-1-7 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

تندیس پلکسیTP19

151-1-8 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

تندیس پلکسیTP18

151-1-9 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

تندیس پلکسیTP26  

151-1-10 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

تندیس پلکسTP25

151-1-11 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

تندیس پلکسیTP23

151-1-12 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

تندیس پلکسیTP22  

 

151-1-17 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

تندیس پلکسیTP31    

       

151-1-16 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

تندیس پلکسیTP30

151-1-15 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

تندیس پلکسیTP29

151-1-14 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

تندیس پلکسیTP28    

151-1-13 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

تندیس پلکسیTP27  

                                

  جهت اطلاع از لیست قیمت تندیس پلکسی گلاس با مجموعه طراحی،چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید.

 

III)تندیس حجمی چوبی-فلزی

در ساخت تندیس های حجمی چوب و فلز ابتدا با آگاهی از ایده مشتری طراحی توسط طراحان حرفه ای دنیای نو آغاز شده و پس از تایید طرح توسط مشتری کار ساخت تندیس حجمی چوب و فلز انجام می گیرد و در مراحل ساخت تندیس های حجمی چوب و فلز از دستگاه های لیزر، برش، فرز استفاده می شود. تندیس های حجمی چوب و فلز در سایز های مختلف تولید می گردد

الف )تندیس چوبی ،فلزی کوچک سایز 20*15 عرض پایه 7

ب)تندیس چوبی،فلزی بزرگ سایز 25*7.5 عرض پایه10 تا 30*20 عرض پایه  12

152-1 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

   تندیس چوب و فلز مدل: TH1  

152-2 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

 تندیس چوب و فلز مدل:  TH2

152-3 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

  تندیس چوب و فلز مدل:TH3

152-4 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

  تندیس چوب و فلز مدل:  TH4

152-5 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

تندیس چوب و فلز مدل: TH5

152-6 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

                  

                تندیس چوب و فلز مدل:  TH6  

152-8 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

  تندیس چوب و فلز مدل:TH8

152-9 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

   تندیس چوب و فلز مدل:  TH13

152-10 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

  تندیس چوب و فلز مدل: TH12

152-11 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

تندیس چوب و فلز مدل:  TH11  

152-12 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

 تندیس چوب و فلز مدل:TH10

152-13 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

تندیس چوب و فلز مدل:  TH9

152-14 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

تندیس چوب و فلز مدل: TH14  

152-15 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

       تندیس چوب و فلز مدل:  TH15   

152-16 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

   تندیس چوب و فلز مدل:TH16

 152 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

  تندیس چوب و فلز مدل:   TH17  

                                                                                                                                                                                                                                             

جهت اطلاع از لیست قیمت تندیس های حجمی چوب و فلز با مجموعه طراحی چاپ و تبلیغات دنیا ی نو تماس حاصل نمایید.

IV)تندیس ترکیبی

مجموعه طراحی، چاپ و تبلیغات دنیای نو با به کارگیری طراحان حرفه ای و در هم آمیختن مواد مختلف متنند پلکسی گلاس، چوب، فلز، سنگ، سفال و با استفاده از دستگاه های پیشرفته لیزر، برش و فرز، تندیس های ترکیبی زیبا و تاثیر گذار تولید می کند. تندیس ترکیبی در سایز های مختلف طراحی و تولید می گردد.

A) تندیس ترکیبی کوچک سایز 20*15 عرض پایه7

B)تندیس ترکیبی بزرگ سایز25*17.5 عرض پایه 12

153-1 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

  تندیس ترکیبی مدل: TT1

153-2 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

 تندیس ترکیبی مدل: TT2

153-3 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

تندیس ترکیبی مدل: TT3    

153-4 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

 تندیس ترکیبی مدل: TT4

153-5 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

   تندیس ترکیبی مدل: TT8

153-6 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

تندیس ترکیبی مدل:TT7

153-7 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

   تندیس ترکیبی مدل: TT6

153-8 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

  تندیس ترکیبی مدل: TT5

153-9 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

تندیس ترکیبی مدل: TT9  

153-10 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

 تندیس ترکیبی مدل: TT10

153-11 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

  تندیس ترکیبی مدل: TT11

153-12 تندیس | تندیس شیشه ای|پلکسی|چوبی|فلزی|قیمت تندیس با جعبه|لوح تقدیر|حکاکی روی تندیس|دنیای نو

   تندیس ترکیبی مدل: TT12

                                                                                            
جهت اطلاع از لیست قیمت تندیس ترکیبی با مجموعه طراحی چاپ و تبلیغاتی دنیای نو تماس حاصل نمایید.