صحافی

 واحد صحافی مجموعه طراحی چاپ و تبلیغات دنیای نو با بهره گیری از خدمات سورت،ورق تاکنی،جلدسازی ،صحافی،صحافی چسب گرم،صحافی چسب سرد،شومیز،طلق و فنر،فنر دوبل،ته دوزی،گالینگور،مفتول،صحافی آلبوم با کیفیت بسیار بالا در خدمت کلیه صاحبان مشاغل می باشد.

سورت(ترتیب)   

56-77 صحافی | قیمت صحافی سخت|چسب گرم|چسب سرد|مفتول|جلدسازی|دنیای نو

ورق تاکنی

57-2 صحافی | قیمت صحافی سخت|چسب گرم|چسب سرد|مفتول|جلدسازی|دنیای نو

 جلدسازی 

 57-3 صحافی | قیمت صحافی سخت|چسب گرم|چسب سرد|مفتول|جلدسازی|دنیای نو

صحافی چسب گرم 

 57-4 صحافی | قیمت صحافی سخت|چسب گرم|چسب سرد|مفتول|جلدسازی|دنیای نو

صحافی چسب سرد

 57-5 صحافی | قیمت صحافی سخت|چسب گرم|چسب سرد|مفتول|جلدسازی|دنیای نو

  شومیز

57-6 صحافی | قیمت صحافی سخت|چسب گرم|چسب سرد|مفتول|جلدسازی|دنیای نو

طلق و فنر پلاستیکی

 57-7 صحافی | قیمت صحافی سخت|چسب گرم|چسب سرد|مفتول|جلدسازی|دنیای نو

فنر دوبل

57-8 صحافی | قیمت صحافی سخت|چسب گرم|چسب سرد|مفتول|جلدسازی|دنیای نو

 

جلدسازی

 57-9 صحافی | قیمت صحافی سخت|چسب گرم|چسب سرد|مفتول|جلدسازی|دنیای نو

جلدسازی 

57-10 صحافی | قیمت صحافی سخت|چسب گرم|چسب سرد|مفتول|جلدسازی|دنیای نو

منگنه

57-11 صحافی | قیمت صحافی سخت|چسب گرم|چسب سرد|مفتول|جلدسازی|دنیای نو

 

صحافی آلبوم

 57-12 صحافی | قیمت صحافی سخت|چسب گرم|چسب سرد|مفتول|جلدسازی|دنیای نو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

قیمت صحافی با توجه به نوع صحافی ، تعداد برگه ها ، تعداد کار و کیفیت کار متفاوت می باشد.

 57-14 صحافی | قیمت صحافی سخت|چسب گرم|چسب سرد|مفتول|جلدسازی|دنیای نو  57-15 صحافی | قیمت صحافی سخت|چسب گرم|چسب سرد|مفتول|جلدسازی|دنیای نو  57-13 صحافی | قیمت صحافی سخت|چسب گرم|چسب سرد|مفتول|جلدسازی|دنیای نو  57-17 صحافی | قیمت صحافی سخت|چسب گرم|چسب سرد|مفتول|جلدسازی|دنیای نو  57-18 صحافی | قیمت صحافی سخت|چسب گرم|چسب سرد|مفتول|جلدسازی|دنیای نو  57-19 صحافی | قیمت صحافی سخت|چسب گرم|چسب سرد|مفتول|جلدسازی|دنیای نو  57-20 صحافی | قیمت صحافی سخت|چسب گرم|چسب سرد|مفتول|جلدسازی|دنیای نو  57-21 صحافی | قیمت صحافی سخت|چسب گرم|چسب سرد|مفتول|جلدسازی|دنیای نو  57-23 صحافی | قیمت صحافی سخت|چسب گرم|چسب سرد|مفتول|جلدسازی|دنیای نو  57-24 صحافی | قیمت صحافی سخت|چسب گرم|چسب سرد|مفتول|جلدسازی|دنیای نو

جهت اطلاع از لیست قیمت خدمات صحافی مانند سورت،ورق تاکنی،جلدسازی،فنردوبل،صحافی آلبوم ،چسب گرم،چسب سردو... با مجموعه طراحی چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید.