بخش 14- غرفه آرایی,دکوراسیون داخلی, کلیه امور نمایشگاهی