لوح تقدیر

جهت تشویق ، تشکر ، تبریک ویاد بود که از فرد و یاسازمان خاصی به عمل می آید از لوح تقدیر استفاده می شود. لوح تقدیر حجمی است و از متریال های مختلف ساخته می شود مانند لوح تقدیر مقوایی، لوح تقدیر چوبی و فلزی،لوح تقدیر بافت و لوح تقدیرکاشی.
مجموعه طراحی، چاپ و تبلیغات دنیای نو کلیه لوح تقدیر های تولید شده را می تواند همراه با جعبه های خاص ارائه دهد و یا به صورت پایه دار تولید نماید. جعبه های لوح تقدیر از جنس های مختلف تولید می گردد مانند جعبه چرم، جعبه مخمل، جعبه گالینگور و جعبه چوبی.

I) لوح تقدیرمقوایی:

لوح تقدیرمقوایی بر روی کاغذ های خاص چاپ می گردد و داخل جلد های با روکش چرم، گالینگور و... قرار می گیرد.لوح تقدیر مقوایی به صورت یک و دو لت در سایز   A4 یا    A5 تولید می گردد.

الف) انواع روکش

A) روکش چرم طبیعی     

B) روکش چرم مصنوعی  

C) روکش گالینگور        

D) روکش های قاب دار

ب) انواع مدل


A)لوح تقدیر مقوایی کتابی :به صورت:

 A-1) یک لت

 146-1 لوح تقدیر|قیمت لوح تقدیر|تقدیر نامه|متن لوح تقدیر چوبی|فلزی|پلکسی|بافت|سنگی|دنیای نو

A-2) دو لت

146-2 لوح تقدیر|قیمت لوح تقدیر|تقدیر نامه|متن لوح تقدیر چوبی|فلزی|پلکسی|بافت|سنگی|دنیای نو 146-3 لوح تقدیر|قیمت لوح تقدیر|تقدیر نامه|متن لوح تقدیر چوبی|فلزی|پلکسی|بافت|سنگی|دنیای نو  

A-3) سه لت 

 146-5 لوح تقدیر|قیمت لوح تقدیر|تقدیر نامه|متن لوح تقدیر چوبی|فلزی|پلکسی|بافت|سنگی|دنیای نو146-4 لوح تقدیر|قیمت لوح تقدیر|تقدیر نامه|متن لوح تقدیر چوبی|فلزی|پلکسی|بافت|سنگی|دنیای نو

B) جعبه دار اعلاء

سایز هر لت لوح تقدیر معمولا   A4  یا  A5   یا سایز دلخواه می باشد.
لوح تقدیر 2 و 3 لت فولدر لوح تقدیر نیز می گویندکه امکان طلا کوب روی جلد فولدر نیز وجود دارد.

کلیه لوح تقدیر های مقوایی 1 لت و 2 لت را داخل جعبه های اعلاء مخمل، جیر یا گالینگور قرار می گیرد.

 

146-6 لوح تقدیر|قیمت لوح تقدیر|تقدیر نامه|متن لوح تقدیر چوبی|فلزی|پلکسی|بافت|سنگی|دنیای نو 146-7 لوح تقدیر|قیمت لوح تقدیر|تقدیر نامه|متن لوح تقدیر چوبی|فلزی|پلکسی|بافت|سنگی|دنیای نو 146-8 لوح تقدیر|قیمت لوح تقدیر|تقدیر نامه|متن لوح تقدیر چوبی|فلزی|پلکسی|بافت|سنگی|دنیای نو 146-9 لوح تقدیر|قیمت لوح تقدیر|تقدیر نامه|متن لوح تقدیر چوبی|فلزی|پلکسی|بافت|سنگی|دنیای نو 146-10 لوح تقدیر|قیمت لوح تقدیر|تقدیر نامه|متن لوح تقدیر چوبی|فلزی|پلکسی|بافت|سنگی|دنیای نو

 

 

جهت اطلاع از لیست قیمت لوح تقدیر مقوایی با مجموعه طراحی، چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل فرمائید.

 

II)لوح تقیر چوبی.فلزی با جعبه اعلا

دنیای نو با استفاده از حک و برش فلزات و غیر فلزات و استفاده از پیشرفته ترین ماشین آلات لیزر و استفاده از طراحان حرفه ای روی انواع سطوح لوح تقدیر های ترکیبی فلز و چوب را که دارای چاپ های تصویری(4 رنگ  CMYK )می باشد در طرح و سایز های مختلف تولید می کند.

الف)لوح تقدیر چوب و فلز سايز کوچک (حداکثر سايز20  * 15 )
ب) لوح تقدیر چوب و فلز سايز بزرگ(سايز25  * 17/5 تا 30  *20 )

 147-1 لوح تقدیر|قیمت لوح تقدیر|تقدیر نامه|متن لوح تقدیر چوبی|فلزی|پلکسی|بافت|سنگی|دنیای نو  147-2 لوح تقدیر|قیمت لوح تقدیر|تقدیر نامه|متن لوح تقدیر چوبی|فلزی|پلکسی|بافت|سنگی|دنیای نو  147-3 لوح تقدیر|قیمت لوح تقدیر|تقدیر نامه|متن لوح تقدیر چوبی|فلزی|پلکسی|بافت|سنگی|دنیای نو 147-4 لوح تقدیر|قیمت لوح تقدیر|تقدیر نامه|متن لوح تقدیر چوبی|فلزی|پلکسی|بافت|سنگی|دنیای نو  147-5 لوح تقدیر|قیمت لوح تقدیر|تقدیر نامه|متن لوح تقدیر چوبی|فلزی|پلکسی|بافت|سنگی|دنیای نو  147-6 لوح تقدیر|قیمت لوح تقدیر|تقدیر نامه|متن لوح تقدیر چوبی|فلزی|پلکسی|بافت|سنگی|دنیای نو  147-7 لوح تقدیر|قیمت لوح تقدیر|تقدیر نامه|متن لوح تقدیر چوبی|فلزی|پلکسی|بافت|سنگی|دنیای نو   147-8 لوح تقدیر|قیمت لوح تقدیر|تقدیر نامه|متن لوح تقدیر چوبی|فلزی|پلکسی|بافت|سنگی|دنیای نو147-9 لوح تقدیر|قیمت لوح تقدیر|تقدیر نامه|متن لوح تقدیر چوبی|فلزی|پلکسی|بافت|سنگی|دنیای نو  147-10 لوح تقدیر|قیمت لوح تقدیر|تقدیر نامه|متن لوح تقدیر چوبی|فلزی|پلکسی|بافت|سنگی|دنیای نو  147-11 لوح تقدیر|قیمت لوح تقدیر|تقدیر نامه|متن لوح تقدیر چوبی|فلزی|پلکسی|بافت|سنگی|دنیای نو 147-12 لوح تقدیر|قیمت لوح تقدیر|تقدیر نامه|متن لوح تقدیر چوبی|فلزی|پلکسی|بافت|سنگی|دنیای نو  147-13 لوح تقدیر|قیمت لوح تقدیر|تقدیر نامه|متن لوح تقدیر چوبی|فلزی|پلکسی|بافت|سنگی|دنیای نو   147-14 لوح تقدیر|قیمت لوح تقدیر|تقدیر نامه|متن لوح تقدیر چوبی|فلزی|پلکسی|بافت|سنگی|دنیای نو  

  

III)لوح تقدیر پارچه ای (بافت) 

در لوح تقدیر تمامی لوح های تصویری بافت می تواند دارای قاب های اعلاء و جعبه های اعلاء باشد. بافت طرح یا متن مورد نظر به صورت دیجیتال بافت می گردد و می تواند به تفکیک اسامی و متون مورد دلخواه شما ارائه گردد.

                                  147-15 لوح تقدیر|قیمت لوح تقدیر|تقدیر نامه|متن لوح تقدیر چوبی|فلزی|پلکسی|بافت|سنگی|دنیای نو     147-16 لوح تقدیر|قیمت لوح تقدیر|تقدیر نامه|متن لوح تقدیر چوبی|فلزی|پلکسی|بافت|سنگی|دنیای نو       147-17 لوح تقدیر|قیمت لوح تقدیر|تقدیر نامه|متن لوح تقدیر چوبی|فلزی|پلکسی|بافت|سنگی|دنیای نو

جهت اطلاع از لیست قیمت لوح تقدیر چوب و فلز با جعبه اعلاء و لوح تقدیر پارچه ای (بافت) با مجموعه طراحی ، چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل فرمائید.

 

IV )لوح تقدیر کاشی یا سرامیک با جعبه:

لوح تقدیر(تقدیر نامه) سرامیک و کاشی از لحاظ دوام و زیبایی بهتر از کاغذ می باشند معمولا مانند سایر لوح تقدیر ها کهنه نمی شود و لوح تقدیر کاشی یا سرامیک در مدل های مختلف تولید می گردد مانند لوح تقدیر کاشی و سرامیک با جعبه، لوح تقدیر کاشی سرامیک با پایه مخمل، لوح تقدیر کاشی سرامیک با پایه چوبی ، لوح تقدیر کاشی سرامیک دیواری، لوح تقدیر کاشی سرامیک ساعت دار.

مجموعه طراحی، چاپ و تبلیغات دنیای نو لوح تقدیر (تقدیر نامه) کاشی و سرامیک، سنگی را در سایز های 10 * 10 ،20* 20 ، 20  * 30 تولید می نماید و با جعبه اعلاء ارائه می دهد.

الف)لوح تقدیر کاشی و سرامیک با جعبه

 148-1 لوح تقدیر|قیمت لوح تقدیر|تقدیر نامه|متن لوح تقدیر چوبی|فلزی|پلکسی|بافت|سنگی|دنیای نو148-2 لوح تقدیر|قیمت لوح تقدیر|تقدیر نامه|متن لوح تقدیر چوبی|فلزی|پلکسی|بافت|سنگی|دنیای نو148-3 لوح تقدیر|قیمت لوح تقدیر|تقدیر نامه|متن لوح تقدیر چوبی|فلزی|پلکسی|بافت|سنگی|دنیای نو148-4 لوح تقدیر|قیمت لوح تقدیر|تقدیر نامه|متن لوح تقدیر چوبی|فلزی|پلکسی|بافت|سنگی|دنیای نو148-5 لوح تقدیر|قیمت لوح تقدیر|تقدیر نامه|متن لوح تقدیر چوبی|فلزی|پلکسی|بافت|سنگی|دنیای نو

 

ب )لوح تقدیر کاشی با پايه مخمل:

لوح تقدیر کاشی، سرامیک با سنگ را می توان به صورت پایه ایستاده تولید نمود که پایه لوح تقدیر (لوح سپاس) می تواند از جنس مخمل یا جیر اعلاء نیز باشد.

                                   148-6 لوح تقدیر|قیمت لوح تقدیر|تقدیر نامه|متن لوح تقدیر چوبی|فلزی|پلکسی|بافت|سنگی|دنیای نو  148-7 لوح تقدیر|قیمت لوح تقدیر|تقدیر نامه|متن لوح تقدیر چوبی|فلزی|پلکسی|بافت|سنگی|دنیای نو    148-8 لوح تقدیر|قیمت لوح تقدیر|تقدیر نامه|متن لوح تقدیر چوبی|فلزی|پلکسی|بافت|سنگی|دنیای نو

 

 

پ )لوح تقدیر کاشی، سرامیک با قاب ديواري:

لوح تقدیر(لوح سپاس)کاشی، سرامیک یا سنگی را مانند تابلو می توانیم با قاب چوبی به دیوار نصب نمائیم.

                   148-9 لوح تقدیر|قیمت لوح تقدیر|تقدیر نامه|متن لوح تقدیر چوبی|فلزی|پلکسی|بافت|سنگی|دنیای نو    148-10 لوح تقدیر|قیمت لوح تقدیر|تقدیر نامه|متن لوح تقدیر چوبی|فلزی|پلکسی|بافت|سنگی|دنیای نو

 

ت )لوح تقدیر کاشی، سرامیک با قاب ديواري نفيس:

مجموعه طراحی، چاپ و تبلیغات دنیای نو لوح تقدیر(تقدیر نامه) کاشی، سرامیک یا سنگ را می تواند با قاب نفیس و اعلاء نیز ارائه داد.

      148-11 لوح تقدیر|قیمت لوح تقدیر|تقدیر نامه|متن لوح تقدیر چوبی|فلزی|پلکسی|بافت|سنگی|دنیای نو  148-12 لوح تقدیر|قیمت لوح تقدیر|تقدیر نامه|متن لوح تقدیر چوبی|فلزی|پلکسی|بافت|سنگی|دنیای نو  

 

ث )لوح تقدیر کاشی، سرامیک با پايه چوبي:

لوح تقدیر(لوح سپاس)کاشی، سرامیک یا سنگی را می توان با پایه های چوبی به صورت ساده وشکیل ارائه نمود.

                                    148-13 لوح تقدیر|قیمت لوح تقدیر|تقدیر نامه|متن لوح تقدیر چوبی|فلزی|پلکسی|بافت|سنگی|دنیای نو    148-14 لوح تقدیر|قیمت لوح تقدیر|تقدیر نامه|متن لوح تقدیر چوبی|فلزی|پلکسی|بافت|سنگی|دنیای نو

V )لوح تقدیرساعت دار

مجموعه طراحی، چاپ و تبلیغات دنیای نو با نصب ساعت های توکار روی لوح تقدیر کاشی، سرامیک یا سنگ، لوح های زیبایی را تولید می نماید و بر دو نوع:

الف)درجه1
ب )درجه2

می باشد.

       148-15 لوح تقدیر|قیمت لوح تقدیر|تقدیر نامه|متن لوح تقدیر چوبی|فلزی|پلکسی|بافت|سنگی|دنیای نو    148-18 لوح تقدیر|قیمت لوح تقدیر|تقدیر نامه|متن لوح تقدیر چوبی|فلزی|پلکسی|بافت|سنگی|دنیای نو   148-16 لوح تقدیر|قیمت لوح تقدیر|تقدیر نامه|متن لوح تقدیر چوبی|فلزی|پلکسی|بافت|سنگی|دنیای نو      148-17 لوح تقدیر|قیمت لوح تقدیر|تقدیر نامه|متن لوح تقدیر چوبی|فلزی|پلکسی|بافت|سنگی|دنیای نو