چاپ سابلی میشن، چاپ حرارتی

چاپ سابلیمیشن مخصوص چاپ بر روی لیوان  سرامیک ، بشقاب سرامیک ، کاشی ، تی شـرت ، کلاه ، پازل، پارچه های دارای پلی استر  و... می باشد. همچنین مجموعه طراحی چاپ و تبلیغات دنیای نو  جهت فروش دستـگاهای چاپ سابلیمیشن  و کلیه مواد مـصرفی را دارد.کلیه ملزومات فوق جهت سابلی میشن باید ابتدا کوتینگ شوندلذا دنیای نو ابتدا بشقاب ،لیوان،کاشی،پازل و ... کوتینگ کرده سپس با دستگاههای حرفه ای سابلی میشن چاپ انجام می گردد.

hararati33 چاپ سابلی میشن|چاپ سابلی میشن روی پارچه|چاپ حرارتی|چاپ لیوان|پازل|پارچه|دنیای نو hararati2 چاپ سابلی میشن|چاپ سابلی میشن روی پارچه|چاپ حرارتی|چاپ لیوان|پازل|پارچه|دنیای نو hararati6 چاپ سابلی میشن|چاپ سابلی میشن روی پارچه|چاپ حرارتی|چاپ لیوان|پازل|پارچه|دنیای نو

                 

دستگاه های پرس حرارتی با تاییدیه اروپا با حداکثر سایز چاپ، سطح 70*100

مجموعه طراحی چاپ و تبلیغات دنیای نو چاپ سابلیمیشن عکس بر روی بشقاب ،لیوان ،پازل،لوح تقدیر،سرامیک،تی شرت،بادکنک کاغذی و ظروف پلاستیکی،بج سینه و ...را بادستگاههای پیشرفته و کیفیت بی نظیر انجام می دهد .

h22 چاپ سابلی میشن|چاپ سابلی میشن روی پارچه|چاپ حرارتی|چاپ لیوان|پازل|پارچه|دنیای نو

چاپ روی بشقاب 

h21 چاپ سابلی میشن|چاپ سابلی میشن روی پارچه|چاپ حرارتی|چاپ لیوان|پازل|پارچه|دنیای نو

  چاپ پازل  

hh20 چاپ سابلی میشن|چاپ سابلی میشن روی پارچه|چاپ حرارتی|چاپ لیوان|پازل|پارچه|دنیای نو

لوح تقدیر   

h18 چاپ سابلی میشن|چاپ سابلی میشن روی پارچه|چاپ حرارتی|چاپ لیوان|پازل|پارچه|دنیای نو

   چاپ تی شرت    

h15 چاپ سابلی میشن|چاپ سابلی میشن روی پارچه|چاپ حرارتی|چاپ لیوان|پازل|پارچه|دنیای نو

لیوان دسته عروسکی  

h17 چاپ سابلی میشن|چاپ سابلی میشن روی پارچه|چاپ حرارتی|چاپ لیوان|پازل|پارچه|دنیای نو

 لیوان طلایی و نقره ای 

h14 چاپ سابلی میشن|چاپ سابلی میشن روی پارچه|چاپ حرارتی|چاپ لیوان|پازل|پارچه|دنیای نو

  لیوان حرارتی

h13 چاپ سابلی میشن|چاپ سابلی میشن روی پارچه|چاپ حرارتی|چاپ لیوان|پازل|پارچه|دنیای نو

  لیوان سفید 

 

h123 چاپ سابلی میشن|چاپ سابلی میشن روی پارچه|چاپ حرارتی|چاپ لیوان|پازل|پارچه|دنیای نو

لیوان دسته قلبی

 

h12 چاپ سابلی میشن|چاپ سابلی میشن روی پارچه|چاپ حرارتی|چاپ لیوان|پازل|پارچه|دنیای نو

لیوان مشکی  

 

h11 چاپ سابلی میشن|چاپ سابلی میشن روی پارچه|چاپ حرارتی|چاپ لیوان|پازل|پارچه|دنیای نو

    لیوان شیشه ای

 

h10 چاپ سابلی میشن|چاپ سابلی میشن روی پارچه|چاپ حرارتی|چاپ لیوان|پازل|پارچه|دنیای نو

بادکنک کاغذی

 

h9 چاپ سابلی میشن|چاپ سابلی میشن روی پارچه|چاپ حرارتی|چاپ لیوان|پازل|پارچه|دنیای نو

  بج سینه

 

h8 چاپ سابلی میشن|چاپ سابلی میشن روی پارچه|چاپ حرارتی|چاپ لیوان|پازل|پارچه|دنیای نو 

        چاپ روی ظروف پلاستیکی

 

                                                  
جهت اطلاع از لیست قیمت چاپ حرارتی (چاپ سابلیمیشن )روی لیوان ،تی شرت،بشقاب،ظروف پلاستیکی با مجموعه طراحی چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید.