11-1) تابلو (1)

11-2)بیلبورد-پرتابل-لمپوست (1)

11-3) تبلیغات حجمی (1)

11-4)تبلیغات روی وسایل نقلیه (1)

11-5) تبلیغات در اماکن عمومی (1)

11-6) سایه بان و چادر (1)

11-7)نورپردازی محیطی (1)

11-8) دنگلر و وابلر (1)

11-9) مانکن (آدمک) (1)

11-10) پرده تبلیغاتی (1)