مجموعه 1: ایجاد و بهینه سازی مشاغل،طراحی،چاپ و بسته بندی

مجموعه 2: تبلیغات

مجموعه 3: پخش کالا و خدمات ، بازرگانی (صادرات و واردات)

خدمات دنیای نو

مشاوره و بازاریابی
طراحی ، عکاسی و فیلمسازی
چاپ - بسته بندی
تبلیغات محیطی
تبلیغات سمعی و بصری
هدایای تبلیغاتی
دنیای پخش
صادرات و واردات

تالیفات دنیای نو

پیشنهادات دنیای نو