ست(خودکار-خودنویس)PARKER

 دنیای نو عرضه کننده انواع ست خودکار خودنویس PARKER در طرح و مدل های مختلف می باشد.

 

 

از همان نخستین مدل در سال 1912تا به امروز DUOFOLDهمواره نشانه تعالی بوده است.هر کدام از نوع DUOFOLDاز وقار مدل مشکی رنگ آن تا شکوه مجلل تمام طلا PRESIDENTIAL ESPARTO ،میراثی شایسته و با شکوه از نسل مفاخر و بی نظیر DUOFOLDمی باشد..

       خودنویس تمام طلا                       خودنویس نقره ای        

 PARKER ( خودنویس برند پارکر )                                                 PARKER ( خودنویس برند پارکر )                                                   

تمام طلای 18 عیار ( PRESIDENTIAL ESPARTO )                     نقره ای استرلینگ ( PRESIDENTIAL ESPARTO )                

بدنه : طلای 18 عیار                                                                         بدنه : نقره ای استرلینگ

پرداخت : با حکاکی ( ESPARTO )                                                 پرداخت : با حکاکی ( ESPARTO )     

گیره و حلقه : طلا                                                                               گیره و حلقه : نقره

سرقلم : طلای 18 عیار مزین به پلاتین                                            سرقلم : نقره

ویژگی : بسیار مجلل و باشکوه                                                        ویژگی : بسیار مجلل و باشکوه


 

      خودنویس صدفی و سیاه                            خودنویس مشکی   

PARKER ( خودنویس برند پارکر )                                                 PARKER ( خودنویس برند پارکر )

صدفی و سیاه ( مرمری )                                                                 مشکی              

بدنه :                                                                                              بدنه :   

پرداخت : آکریلیک                                                                         پرداخت : آکریلیک مخملی سیاه    

گیره و حلقه : طلای 18 عیار                                                             گیره و حلقه : پلاتین سفید / طلای 18 عیار

سرقلم : طلای 18 عیار مزین به پلاتین                                            سرقلم : طلای 18 عیار مزین به پلاتین

ویژگی : جلوه های کاملا متفاوت و زینتی                                         ویژگی :


                    

  خودنویس مشکی                         

PARKER ( خودنویس برند پارکر )                                                 

مشکی                                                                    

بدنه :                                                                                    

پرداخت : آکریلیک مخملی سیاه                                                             

گیره و حلقه : پلاتین سفید / طلای 18 عیار                                                                             

سرقلم : طلای 18 عیار مزین به پلاتین                                           

ویژگی :


                                                                            

  خودنویس شطرنجی

PARKER ( خودنویس برند پارکر )                                                 

مجموعه شطرنجی                                                                  

بدنه :                                                                                    

پرداخت : آکریلیک                                                             

گیره و حلقه : طلای 18 عیار                                                                             

سرقلم : طلای 18 عیار مزین به پلاتین                                           

ویژگی :  

 پارکر Premier فصلی جدید در تاریخچه غنی پارکر، دست ساز با فراستی عمیق در طراحی در ساخت توسط استادان هنرمند و متخصص برای آنان که دوست دارند داستان خود را بنویسند.


 

خودنویس دولوکس طلایی                                     خودنویس دولوکس نقره ای

 PARKER - Premier ( خودنویس برند پارکر )                  PARKER - Premier ( خودنویس برند پارکر )                                                 

دولوکس طلایی                                                                         دولوکس نقره ای               

بدنه :                                                                                        بدنه :

پرداخت :                                                                                  پرداخت :    

گیره و حلقه : طلا                                                                     گیره و حلقه : نقره

سرقلم : طلای 18 عیار مزین به پلاتین                                      سرقلم : نقره

ویژگی : بسیار مجلل و باشکوه                                                ویژگی : بسیار مجلل و باشکوه

خودنویس طلای 18 عیار                                    خودنویس لاک مشکی گیره طلا


 

 PARKER - Premier                                                              PARKER - Premier                                                  

                                                                                                لاک مشکی گیره طلا              

بدنه :                                                                                        بدنه : لاک مشکی

پرداخت :                                                                                   پرداخت :     

گیره و حلقه :                                                                            گیره و حلقه :

سرقلم : طلای 18 عیار مزین به پلاتین                                       سرقلم : طلای 18 عیار

ویژگی : جلوه های کاملا متفاوت و زینتی                                   ویژگی :


 

خودنویس لاک مشکی گیره نقره                                 

PARKER - Premier

لاک مشکی گیره نقره                                                                    

بدنه : لاک مشکی                                                                                  

پرداخت :                                                            

گیره و حلقه :                                                                            

سرقلم : طلای 18 عیار مزین به پلاتین                                           

ویژگی : 
                                                                             

PARKER FACET

طراحی بدیع FACET،الهام گرفته از طبیعت و ساختمان زیبای بلور هاست.این قلم پارکر رویکردی منحصر به فرد از اتحاد عواملی تکثیر شده تا آفرینش
حالتی خالص و هندسی است. نامی جدید از خانواده قلم های خوش نام پارکر، که هنر مدرن را با طراحی برازنده ای تلفیق می کند . FACETتبلور احساس
تهور ، رسایی و هنر معاصر است. FACET،مناسب زندگی امروز. 

 

  خودنویس گرانیت                                    روان نویس آبی

PARKER - Premier ( خودنویس )                                               PARKER - Premier ( روان نویس )                                                 

گرانیت                                                                                        آبی             

 بدنه : 16 وجهی                                                                        بدنه : 16 وجهی

 پرداخت : لاک خاکستری                                                            پرداخت : لاک آبی آسمانی   

 گیره و حلقه : کروم بسیار براق                                                  گیره و حلقه : کروم بسیار براق

 سرقلم : استیل                                                                        سرقلم : استیل

 ویژگی : صلابت                                                                         ویژگی : طراحی ویژه گیره با نشان پارکر


 

     روان نویس کروم

 PARKER - Premier  ( روان نویس )

کروم                                                                  

بدنه :16 وجهی                                                                                  

پرداخت : لاک خاکستری                                                           

گیره و حلقه : کروم بسیار براق                                                                           

سرقلم : استیل                                          

ویژگی : سبک منحصر به فرد  

 

 

شکوه بدیعSonnet،تجلی هنرمندانه ی طراحی معاصر با سبکی بسیار زیبا و پرداختی مدرن در کنار میراث طراحی قلم های پارکر است;که با سر قلمی خوش تراش از طلای 18عیاروبارعایت جزییات در زیبایی،تلخیصی است نفیس از هنر توازن قلم در دست به حد کمال می باشد که با گیره ای مزین به نشان پارکر،از مجموعه ی قلم های Sonnetمجموعه ای فرازمانی می آفریند... اما همیشه به روز.

 

     خودنویس  نقره استرلینگ                                  روان نویس چیزل شکلاتی

 PARKER - SONNET ( خودنویس )                                               PARKER - SONNET ( روان نویس )                                                 

 نقره استرلینگ - سیسل                                                            چیزل شکلاتی             

  بدنه : برنج                                                                                بدنه : برنج

  پرداخت : لاک مشکی                                                                 پرداخت : تیتانیوم جلا دار و نقش برجسته   

  گیره و حلقه : طلای 32 عیار                                                        گیره و حلقه : طلای 18 عیار

  سرقلم : طلای 18 عیار رودیوم با طرح Criss/Cross                  سرقلم آبکاری طلای 18 عیار

  ویژگی :                                                                                       ویژگی :


 

    روان نویس چیزل کربن                                روان نویس چیزل نقره ای

 PARKER - SONNET ( روان نویس )                                               PARKER - SONNET ( روان نویس )                                                 

 چیزل کربن                                                                                   چیزل نقره ای            

  بدنه : برنج                                                                                  بدنه : برنج

  پرداخت : تیتانیوم جلا دار و نقش برجسته                                  پرداخت : تیتانیوم جلادار و نقش برجسته  

  گیره و حلقه : نیکل / پلادیوم                                                     گیره و حلقه : نیکل / پلادیوم 

  سرقلم :                                                                                       سرقلم :

  ویژگی :                                                                                        ویژگی :


 

   خودنویس طلایی                                 خودنویس تارتان گیره طلا

 PARKER - SONNET ( خودنویس )                                               PARKER - SONNET ( خودنویس )                                                 

 طلایی                                                                                          تارتان گیره طلا            

  بدنه :                                                                                        بدنه :

  پرداخت :                                                                                   پرداخت :   

  گیره و حلقه :                                                                            گیره و حلقه :

  سرقلم :                                                                                   سرقلم :

  ویژگی :                                                                                    ویژگی :


 

   خودنویس تارتان گیره طلا                               

PARKER -  SONNET  ( خودنویس )

تارتان گیره طلا                                                                 

بدنه :                                                                                 

پرداخت :                                                           

گیره و حلقه :                                                                           

سرقلم :                                          

ویژگی : 


 

 خودنویس لاک مشکی گره طلا و کروم                          خودنویس لاک مشکی گره طلا و کروم

 PARKER - SONNET ( خودنویس )                                               PARKER - SONNET ( خودنویس )                                                 

 لاک مشکی گره طلا / کروم                                                           لاک مشکی گیره طلا / کروم          

  بدنه : برنجی                                                                              بدنه : برنجی

  پرداخت : لاک مشکی                                                                پرداخت : مات مشکی  

  گیره و حلقه : آبکاری نیکل پالادیوم / طلای 23 عیار                      گیره و حلقه : آبکاری نیکل پالادیوم / طلای 23 عیار

  سرقلم : استیل / استیل با آبکاری طلای 23 عیار                       سرقلم : استیل / استیل با آبکاری طلای 23 عیار

  ویژگی :                                                                                    ویژگی :


 

   روان نویس لاک قرمز                              روان نویس لاک آبی        

PARKER - SONNET ( روان نویس )                                               PARKER - SONNET ( روان نویس )                                                 

لاک قرمز                                                                                         لاک آبی            

بدنه : برنجی                                                                                  بدنه : برنجی

پرداخت : لاک قرمز                                                                        پرداخت : لاک آبی  

گیره و حلقه : آبکاری نیکل پالادیوم / طلای 23 عیار                        گیره و حلقه : آبکاری نیکل پلادیوم

سرقلم : استیل / استیل با آبکاری طلای 23 عیار                          سرقلم : استیل

ویژگی :                                                                                      ویژگی :


 

  خودنویس تمام استیل گیره طلا و کروم

PARKER - Premier  ( خودنویس )

تمام استیل گیره طلا / کروم                                                                

بدنه :                                                                                 

پرداخت : تمام استیل                                                          

گیره و حلقه : آبکاری نیکل پالادیوم / طلای 23 عیار                                                                           

سرقلم : استیل / استیل با آبکاری طلای 23 عیار                                         

ویژگی :   

                                 

خطوط ساده Latiude ،وام دار بی همتای کیفیت ذاتی قلم های پارکر است.با در پوشی که به گونه ای ممتاز،تمامی جزییات در آن رعایت شده و در کنار تنوعی مثال زدنی از جذاب ترین رنگها قلمی بسیار خواستنی می آفریند.به همه ی این الگوی مدور و نامتداول پرداخت لاک را نیز بیافزایید تا هدیه ای ایده آل را در برابر خود ببیند هدیه ای برای آنان که می خواهند رهایی از قیود راهمزمان با مدرن بودن واصالت گرد آوردند.

خودنویس قرمز گیره طلا                          روان نویس نقره ای گیره استیل

 PARKER - SONNET ( خودنویس )                                                PARKER - SONNET ( روان نویس )                                                 

قرمز گیره طلا                                                                                نقره ای گیره استیل          

بدنه :                                                                                           بدنه : استیل

پرداخت : لاک متالیک ( متعدد )                                                     پرداخت :لاک متالیک ( متعدد ) 

گیره و حلقه : آبکاری طلای 23 عیار                                               گیره و حلقه :

سرقلم : استیل با روکش طلای 23 عیار                                       سرقلم : استیل

ویژگی :                                                                                       ویژگی :


 

روان نویس مشکی                     خودنویس آبی

PARKER - SONNET ( روان نویس )                                         PARKER - SONNET ( خودنویس )                                                 

مشکی                                                                                           آبی        

بدنه : استیل                                                                               بدنه : استیل

پرداخت : لاک متالیک ( متعدد )                                                     پرداخت :لاک متالیک ( متعدد ) 

گیره و حلقه : آبکاری طلای 23 عیار                                               گیره و حلقه : کروم

سرقلم : استیل با روکش طلای 23 عیار                                       سرقلم : استیل حکاکی

ویژگی :                                                                                       ویژگی :


 

خودنویس تمام استیل                  

 PARKER - Premier  ( خودنویس )

تمام استیل                                                               

بدنه : استیل                                                                               

پرداخت : استیل                                                          

گیره و حلقه : کروم / آبکاری با طلای 23 عیار                                                                          

سرقلم : استیل حکاکی                                       

ویژگی :  

                             

EXECUTIVE قلمی است چند کاره با اعتبار کیفیت و طراحی پارکر . این قلم با تکنولوژی پیشرفته ی سیستم چهار کاره تولید شده که

فضای اندکی اشغال می کند و در عمل بسیار راحت و کار است . EXECUTIVE یک راه حل ساده و مطمئن برای افراد فعال در کســب

و کار که می خواهند همواره عملکردی حرفه ای و نتیجه ای سریع را در اختیار داشته باشند .

  خودکار و روان نویس کروم مات                            خودکار و روان نویس کروم براق

PARKER - SONNET ( خودکار روان نویس )                       PARKER - SONNET ( خودکار و روان نویس )                                                 

کروم مات                                                                                      کرم براق       

بدنه :                                                                                         بدنه :

پرداخت : کروم مات                                                                     پرداخت :کروم براق 

گیره و حلقه :                                                                             گیره و حلقه : 

سرقلم :                                                                                    سرقلم :

ویژگی :                                                                                      ویژگی :


 

خودکار و روان نویس مشکی مات

 PARKER - Premier  ( خودکار و روان نویس )

مشکی مات                                                               

بدنه :                                                                              

پرداخت : کرم مات                                                          

گیره و حلقه :                                                                        

سرقلم :                                       

ویژگی :  


 

  خودکار و روان نویس آبی                    خودکار و روان نویس کربن    

( خودکار روان نویس )                                                                 ( خودکار و روان نویس )                                                 

آبی                                                                                             کربن      

بدنه : آلومینیوم                                                                          بدنه : آلومینیوم

پرداخت : آبی                                                                            پرداخت :کروم براق 

گیره و حلقه : استیل کروم صیقل خورده                                     گیره و حلقه : استیل کروم صیقل خورده

سرقلم : استیل                                                                        سرقلم : استیل

ویژگی : بسیار سبک ، قابل تنظیم با فرم دست                          ویژگی : بسیار سبک ، قابل تنظیم با فرم دست


 

  خودنویس  نویس قرمز                         خودنویس کروم

( خودنویس )                                                                                ( خودنویس )                                                 

قرمز                                                                                            کروم      

بدنه : آلومینیوم                                                                           بدنه : آلومینیوم

پرداخت : قرمز                                                                            پرداخت : نقره ای مات

گیره و حلقه : استیل کروم صیقل خورده                                      گیره و حلقه : استیل کروم صیقل خورده

سرقلم : استیل                                                                         سرقلم : استیل

ویژگی : بسیار سبک ، قابل تنظیم با فرم دست                          ویژگی : بسیار سبک ، قابل تنظیم با فرم دست

                           

ترکیبی بی نظیر از محافظه کاری و اندیشه ای آینده نگر ،Frontierکیفیت پارکر را برای آنانی به ارمغان می آورد که خواهان گسترش مرزهای امکان هستند ،در حالی که همزمان به ارزش تجربه نیز به خوبی واقف اند.چه آرایشی یگانه ای است!از موادی نرم و بادوام،با طرحی امروزی و منحصر به فرد، فراتر از جلوه ی یک سلیقه ی آینده نگر.

خودکار ، خودنویس نارنجی متالیک                  خودکار ، خودنویس آبی متالیک                    

خودکار ، خودنویس برند پارکر

متالیک ( نارنجی متالیک ، آبی متالیک )                                                               

بدنه : ABS                                                                             

پرداخت : استیل / پلاستیک                                                         

گیره و حلقه : استیل آبکاری 14 عیار                                                                         

سرقلم : استیل آبکاری 23 عیار                                      

ویژگی :


  خودکار ، خودنویس گیره نقره            خودکار ، خودنویس گیره طلا                  

خودکار ، خودنویس برند پارکر

تمام استیل ( گیره طلا ، گیره نقره )                                                            

بدنه : استیل                                                                             

پرداخت : استیل                                                          

گیره و حلقه : استیل                                                                       

سرقلم : استیل آبکاری 23 عیار                                      

ویژگی :


خودکار ، خودنویس آبی کریستالی                     خودکار ، خودنویس مشکی کریستالی

خودکار ، خودنویس برند پارکر

ریستالی ( مشکی کریستالی ، آبی کریستالی )                                                               

بدنه : ABS                                                                            

پرداخت : استیل / پلاستیک                                                          

گیره و حلقه : استیل آبکاری 14 عیار                                                                      

سرقلم : استیل آبکاری 23 عیار                                      

ویژگی :

 

 Urbanقلمی است با طراوت و زیبا،نسل جدید از قلم ها که نوشتن مدرن را باز تعریف و قوانین تازه ای برای آن وضع می نماید.ترکیب ارگونومی و هنر ،در طراحی که بی شباهت به گلوله نیست با وزن و تعادل مطلوبی که در جای گیری میان انگشتان دست دارد،ترکیبی رها از قید و بند های جاری می آفریند. آنجا که کیفیت کلید موفقیت است،قلمی مدرن را برای زندگی مدرن برگزینید.Urbanپارکر،مهندسی شده برای تاثیرگذاری و طراحی شده برای عملکردی عالی.

 

  خودکار ، روان نویس مات مشکی و آبی                     خودکار ، روان نویس مات  آبی گیره طلا  

خودکار ، روان نویس برند پارکر

مات مشکی / آبی - گیره طلا / کروم

بدنه : استیل                                                                          

پرداخت : مات                                                       

گیره و حلقه : استیل                                                                      

سرقلم : استیل                                     

ویژگی :

خودکار ، خودنویس ، روان نویس استیل                       

خودکار ، خودنویس ، روان نویس برند پارکر

Parker Urban Fashion

بدنه : استیل                                                                            

پرداخت : لاک متالیک ( متعدد )                                                         

گیره و حلقه : استیل                                                                      

سرقلم : استیل                                     

ویژگی :

خودکار ، خودنویس ، روان نویس مشکی کریستالی

خودکار ، روان نویس برند پارکر

کریستالی ( مشکی کریستالی ، آبی کریستالی )                                                               

بدنه : استیل                                                                           

پرداخت : استیل متالیک                                                          

گیره و حلقه : استیل                                                                     

سرقلم : استیل                                     

ویژگی :

 پارکر. I. M باز آفرینی تجربه ی پارکر است در سازگاری ساختار و عملکرد .از نشان خوش ترکیب پارکر بر روی گیره تا قسمت استیل آن که هنگام نوشتن در میان انگشتان جای می گیرد،تمامی جزئیات به دقت در این قلم رعایت شده است و هرگونه زوائدی زدوده گشته تا راحتی،کارایی و سبکی هوشمندانه I. M.قلمی است ایده آل برای نوشتن در تمامی دوران زندگانی ای که در پیش رودارید را یکجا به ارمغان آورد. نتیجه ی هم نشینی طراحی ای که هیچ عنصر غیر متعارفی در آن نیست با کیفیت ارزشمند همیشگی و مهندسی پارکر.

   خودکار ، خودنویس باروتی                        خودکار ، خودنویس صورتی و گیره کروم

خودکار ، خودنویس برند پارکر

Parker II باروتی / کروم براق / صورتی / مات مشکی گیره کروم                                                               

بدنه : استیل                                                                           

پرداخت : کروم                                                          

گیره و حلقه : کروم                                                                     

سرقلم : استیل                                     

ویژگی :

   خودکار ، خودنویس لاک مشکی

خودکار ، خودنویس برند پارکر

Parker IM لاک مشکی گیره طلا / کروم                                                              

بدنه : استیل                                                                           

پرداخت : لاک متالیک                                                          

گیره و حلقه : آبکاری طلا / کروم                                                                     

سرقلم : استیل                                     

ویژگی :

 خودکار ، روان نویس نقره ای آبی

خودکار ، روان نویس برند پارکر

Parker IM نقره ای / آبی گیره کروم 

بدنه : استیل                                                                           

پرداخت :                                                          

گیره و حلقه : کروم                                                                    

سرقلم : استیل                                     

ویژگی :

 

 Contactیک قلم بیضی شکل از سرس”Write Wear”پارکر است.با سبکی جسور،اندازه ای بزرگ و استحکامی فوق العاده گیره ای منعطف که می تواند روی لباس، بند کیف با جیب شلوار جین متصل شود.سبکی تازه ومتمایز از موادی بسیار مدرن . با زوایایی مانند یک زره پوش در نمای بیرونی پارکر در طراحی درون . wear Your Pen,Stay in Contact

 خودکار تمام کروم   خودکار تمام کروم   خودکار تمام کروم

خودکار برند پارکر

تمام کروم

بدنه :                                                                          

پرداخت : آبکاری کروم                                                         

گیره و حلقه :                                                                    

سرقلم :                                     

ویژگی :آرگونومیک 

 

 بعضی اقلام باید آن قدر قابل اعتماد باشند که بتوان به طور روزمره از آنها استفاده کرد.vectorقلمی است که همیشه می توانید روی آن حساب کنید. پرکار،روان،راحت ،قابل اعتماد و البته برازنده .درست همان گونه که از نام پارکر بر می آید .قلمی مطمئن با کیفیتی تضمین شده برای نوشتن، نوشتن و باز هم نوشتن.

 روان نویس استیل             

روان نویس برند پارکر

تمام استیل

بدنه : استیل                                                                         

پرداخت : استیل                                                         

گیره و حلقه : استیل                                                                  

سرقلم : استیل                                    

ویژگی : 

خودنویس ، روان نویس ، خودکار استاندارد   خودنویس ، روان نویس ، خودکار استاندارد  

خودنویس ، روان نویس ، خودکار برند پارکر

استاندارد

بدنه : پلاستیکی                                                                        

پرداخت : پلاستیکی رنگی                                                         

گیره و حلقه : استیل                                                                   

سرقلم : استیل                                    

ویژگی :  

 Jotterقلمی با طراحی کلاسیک ، راحت و با دوام .قلمی برای همه ی آنها که یادادشت بر می دارند. jotterانتخابی است اقتصادی برای برخورداری از کیفیت پارکر درقلمی که نرم و روان می نویسد،تا رویاهای شما را خواندنی تر کند.

 

 خودنویس تمام استیل گیره طلا

خودنویس برند پارکر

تمام استیل / گیره استیل

بدنه : استیل                                                                        

پرداخت : استیل                                                         

گیره و حلقه : استیل آبکاری کروم                                                                   

سرقلم : استیل                                    

ویژگی :  

 خودنویس تمام استیل گیره طلا

خودنویس  برند پارکر

تمام استیل / گیره طلا

بدنه : استیل                                                                       

پرداخت :استیل                                                        

گیره و حلقه : استیل آبکاری طلای 23 عیار                                                                  

سرقلم : استیل                                    

ویژگی :  

  خودنویس ، روان نویس نیمه استیل             

                                  خودنویس ، روان نویس نیمه استیل

خودنویس ، روان نویس برند پارکر

نیمه استیل

بدنه : استیل - پلاستیک                                                                        

پرداخت : استیل رنگی                                                         

گیره و حلقه : کروم                                                                   

سرقلم : استیل                                    

ویژگی :  

 

جهت اطلاع از لیست قیمت ست خودکار خودنویس با مجموعه طراحی،چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید.