فندک تبلیغاتی

دنیای نو عرضه کننده و وارد کننده انواع فندک تبلیغاتی پلاستیکی,فندک چراغ قوه دار,فندک فلزی اعلاء و... می باشد.

I ) فندک پلاستیکی تبلیغاتی

الف ) یکبار مصرف     

ب ) فندک پلاستیکی با قابلیت شارژ

A ) فندک پلاستیکی کوتاه

B ) فندک پلاستیکی بلند

 فندک تبلیغاتی     فندک یکبار مصرق     فندک پلاستیکی با قابلیت شارژ          فندک پلاستیکی کوتاه     فندک پلاستیکی بلند         

ب ) فندک چراغ قوه دار              

                                                                فندک چراغ قوه دار

 امکان چاپ تامپو و لیزر روی تمام فندک های تبلیغاتی وجود دارد .

II  ) فندک فلزی

       فندک فلزی           فندک فلزی تبلیغاتی

  کد : 64C-04  /  کد : 64C-03  /  کد : 64C-02  /  کد :  64C-01               کد : LG203          کد : LG202          کد : LG201

       فندک فلزی نقره ای                         

            کد : 09-192                 کد : 08-192                             کد : 07-192                                  کد : 06-192 

                                    فندک فلزی نقره ای تبلیغاتی             

            کد : 05-192                 کد : 04-192                          کد : 03-192                        کد : 02-191           کد : 01-191 

            فندک فلزی نقره ای و طلایی                  

 
                                               کد : 05-28      کد : 08-28      کد : 09-28                                  کد : 06-28     

            

                                             کد : 08-191      کد : 06-191      کد : 05-191                                

جهت دریافت فندک پلاستیکی،فلزی،چراغ قوه دار با مجموعه طراحی،چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس بگیرید.