Image
 • 1 چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • 2 چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • 3 چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • 4 چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • 5 چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALkAAADICAYAAAC000A4AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAApklEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQsvoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4GdDBgAB9TfiTQAAAABJRU5ErkJggg== چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALkAAADICAYAAAC000A4AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAApklEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQsvoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4GdDBgAB9TfiTQAAAABJRU5ErkJggg== چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALkAAADICAYAAAC000A4AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAApklEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQsvoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4GdDBgAB9TfiTQAAAABJRU5ErkJggg== چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALkAAADICAYAAAC000A4AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAApklEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQsvoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4GdDBgAB9TfiTQAAAABJRU5ErkJggg== چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALkAAADICAYAAAC000A4AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAApklEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQsvoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4GdDBgAB9TfiTQAAAABJRU5ErkJggg== چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALkAAADICAYAAAC000A4AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAApklEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQsvoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4GdDBgAB9TfiTQAAAABJRU5ErkJggg== چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALkAAADICAYAAAC000A4AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAApklEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQsvoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4GdDBgAB9TfiTQAAAABJRU5ErkJggg== چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALkAAADICAYAAAC000A4AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAApklEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQsvoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4GdDBgAB9TfiTQAAAABJRU5ErkJggg== چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALkAAADICAYAAAC000A4AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAApklEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQsvoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4GdDBgAB9TfiTQAAAABJRU5ErkJggg== چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALkAAADICAYAAAC000A4AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAApklEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQsvoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4GdDBgAB9TfiTQAAAABJRU5ErkJggg== چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALkAAADICAYAAAC000A4AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAApklEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQsvoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4GdDBgAB9TfiTQAAAABJRU5ErkJggg== چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALkAAADICAYAAAC000A4AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAApklEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQsvoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4GdDBgAB9TfiTQAAAABJRU5ErkJggg== چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALkAAADICAYAAAC000A4AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAApklEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQsvoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4GdDBgAB9TfiTQAAAABJRU5ErkJggg== چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALkAAADICAYAAAC000A4AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAApklEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQsvoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4GdDBgAB9TfiTQAAAABJRU5ErkJggg== چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALkAAADICAYAAAC000A4AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAApklEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQsvoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4GdDBgAB9TfiTQAAAABJRU5ErkJggg== چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALkAAADICAYAAAC000A4AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAApklEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQsvoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4GdDBgAB9TfiTQAAAABJRU5ErkJggg== چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALkAAADICAYAAAC000A4AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAApklEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQsvoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4GdDBgAB9TfiTQAAAABJRU5ErkJggg== چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALkAAADICAYAAAC000A4AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAApklEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQsvoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4GdDBgAB9TfiTQAAAABJRU5ErkJggg== چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALkAAADICAYAAAC000A4AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAApklEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQsvoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4GdDBgAB9TfiTQAAAABJRU5ErkJggg== چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALkAAADICAYAAAC000A4AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAApklEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQsvoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4GdDBgAB9TfiTQAAAABJRU5ErkJggg== چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALkAAADICAYAAAC000A4AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAApklEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQsvoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4GdDBgAB9TfiTQAAAABJRU5ErkJggg== چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALkAAADICAYAAAC000A4AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAApklEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQsvoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4GdDBgAB9TfiTQAAAABJRU5ErkJggg== چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALkAAADICAYAAAC000A4AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAApklEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQsvoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4GdDBgAB9TfiTQAAAABJRU5ErkJggg== چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALkAAADICAYAAAC000A4AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAApklEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQsvoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4GdDBgAB9TfiTQAAAABJRU5ErkJggg== چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
 • png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALkAAADICAYAAAC000A4AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAApklEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQsvoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4GdDBgAB9TfiTQAAAABJRU5ErkJggg== چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو
Image
Image
Image

دنیای تبلیغات

Default Image

بررسی تخصصی و معرفی کامل مانیتور صنعتی HMI شرکت OMRON

خرداد 10, 1402
اچ ام آی یکی از تجهیزات مهم صنعتی است که در واقع رابط بین انسان و ماشین (Human machine Interface) است. اهمیت HMI ها در صنعت به حدی است در فرایندها به سختی میتوان کاملا…
tb.php?src=%2Fimages%2F--------300x225 چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو

ویژگی های پخش شاهرگی

خرداد 08, 1402
1ـ حجم خرید بالاتر و قیمت های پایین تر از خرد فروشان 2ـ عدم نیاز به فعالیت های تبلیغاتی بالا 3ـ عدم نیاز به طراحی فضای فروشگاه (نگهداری بیشتر در قالب سیلوها و انبارهای…
tb.php?src=%2Fimages%2Fes چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو

معرفی چاپ اینتاگلیو

خرداد 03, 1402
به خانواده ای از تکنولوژی های چاپ می گویند که عکس روی یک سطح (صفحه) برش می خورد. خطوط برش خورده یا گود شده جوهر را روی خود نگه می دارند.
tb.php?src=%2Fimages%2F67546_5 چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو

تاریخ مصرف روی محصولات چگونه چاپ می شود ؟

خرداد 01, 1402
دستگاه چاپ تاریخ مصرف محصولات با هدف پیاده‌سازی اطلاعات محصول به صورت الکترونیکی در شرکت‌ها و کارخانه‌ها بکار گرفته می‌شود. دستگاه چاپ تاریخ مصرف محصولات امکان چاپ و…

اخبار روز

۷۰ درصد کاغذ کتاب‌ های درسی امسال بهره‌ گیری از توان داخلی است

با توجه به اهمیت آموزش در دوران کودکی که سهم قابل توجهی از آن برعهده نظام تعلیم و تربیت کشور است. قطع به یقین حجم بزرگی از این سهم غیر قابل انکار توسط کتاب‌ های درسی و محتوای موجود آن به نسل‌ های...

رفع مشکلات حوزه چاپ و نشر با بهره مندی از ظرفیت های دولت مردمی

از نگا‌ه مجموعه دولت، مباحث مرتبط با کاغذ همچون کالاهای اساسی مورد اهمیت قرار دارد و دولت از تمامی ظرفیت ها و امکانات موجود برای رفع مشکلات حوزه چاپ و نشر استفاده خواهد کرد. محمدمهدی اسماعیلی وزیر...

چین از فناوری چاپ سه بعدی برای اهداف نظامی استفاده می کند

چین قصد دارد از فناوری چاپ سه بعدی برای ساخت هواپیمای نظامی استفاده کند. با کمک این فناوری می توان هواپیمایی سبک تر و کارآمد تر ساخت که هزینه تولید کمتری نیز دارد. به گزارش سرویس اخبار فناوری و...

صنعت تولید کارتن؛ درگیر تلاطم های اقتصادی

صنعت تولید کارتن؛ نیازمند اعتبار بانک مرکزی نایب رئیس انجمن صنایع کارتن و ورق ایران ضمن بیان اینکه صنعت تولید کارتن در کشور متاثر از شرایط اقتصادی کشور سرشار از تلاطم بود اظهار داشت که بانک مرکزی به...

پژوهشگران برای درمان آلزایمر و پارکینسون از هولوگرام های چاپ سه بعدی استفاده کردند

هولوگرام های چاپ سه بعدی محققان می‌تواند از طریق افزایش تاثیر داروها در درمان آلزایمر و پارکینسون مورد استفاده قرار بگیرد. محققان اسپانیایی از هولوگرام های طراحی شده برای باز کردن سد خونی مغز به...

محققان تکنیک جدیدی برای چاپ مدار روی سطوح منحنی ابداع کردند

با تکنیک جدید محققان امکان چاپ مدارها روی سطوح منحنی به صورت سه بعدی بوجود می آید. با وجود پیشرفت های ایجاد شده در زمینه چاپ الکترونیک، چاپ روی سطوح منحنی همچنان با چالش هایی مواجه است. تکنیک جدید...

محققان از چاپگرهای سه بعدی برای تولید آنتن شبکه 5G و 6G در مناطق دور افتاده استفاده کردند

با استفاده از فناوری چاپ سه بعدی می توان آنتن های رادیویی برای تجهیزات مخابراتی تهیه کرد و از آن برای اینترنت بهتر و سریعتر مناطق دور افتاده بهره برد محققان به تازگی از این قابلیت برای ساخت آنتن و...

ابداع نوع جدیدی از چاپ سه بعدی که با کمک امواج صوتی انجام میشود

گروهی از محققان کانادایی با همکاری دو دانشمند ایرانی قصد دارند در چاپ سه بعدی از امواج فراصوت استفاده کنند. دکتر محسن حبیبی و شروین فروغی به همراه محققان کانادایی قصد دارند روش جدیدی را برای چاپ سه...

قابلیت های جدید Reels اینستاگرام برای جذب تولیدکنندگان محتوا معرفی شد

اینستاگرام برای بخش ریلز چند قابلیت جدید ایجاد کرده است تا بتواند از طریق آنها رقابت با تیک تاک را ادامه دهد. قابلیت های جدید شامل ویژگی هایی برای ویرایش ویدیو و ساخت محتواهای جدید است.  

اچ پی دسترسی کارتریج های شخص ثالث را به پرینترهای خود مسدود کرد

شرکت اچ پی امروز اعلام کرد که برای مسدود کردن کارتریج‌های شخص ثالت، پرینترهای خود را به‌روزرسانی می‌کند. 
Image

تالیفات دنیای نو

Image

پیشنهادات دنیای نو

tb.php?src=%2Fimages%2Foff چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو

10 درصد تخفیف اقلام چاپ عمومی

برای مشاهده تعرفه ها روی تصاویر زیر کلیک نمائید :
5

5 درصد تخفیف ویژه اعضاء سایت

پیشنهاد ویژه دنیای نو : در صورت عضویت در سایت دنیای نو از 5 درصد تخفیف ویژه اعضاء برخوردار شوید.
namayeshgah-news

10 درصد تخفیف ویژه جهت کلیه شرکت کنندگان در نمایشگاه بین المللی سال 1402

10 درصد تخفیف ویژه جهت کلیه شرکت کنندگان در نمایشگاه بین المللی سال 1402 تقویم نمایشگاهی سال 1402
4

10 درصد تخفیف جهت سفارش بالای 500/000/000ریال

پیشنهاد ویژه دنیای نو : در صورت سفارش بالای پنجاه میلیون ریال ریال از تخفیف ویژه 10 درصدی برخوردار شوید.
tb.php?src=%2Fimages%2FASD3 چاپ|پس ازچاپ|بسته بندی|هدایای تبلیغاتی|طراحی|بازاریابی الکترونیک|دنیای نو

طراحی رایگان

در صورت سفارش بیش از دویست میلیون ریال از طراحی رایگان برخوردار شوید .

عضویت در خبرنامه دنیای نو